O timu

Vjera Ruljić

Projekt menadžerica u Srbiji

E-mail: ruljic@forumzfd.de
Tel: +381 (0) 11 407 2037

Ana Pejović

Projekt menadžerica u Srbiji

E-mail: pejovic@forumzfd.de
Tel: +381 (0) 11 407 2037

Sunita Dautbegović Bošnjaković

Projekt menadžerica u Bosni i Hercegovini

E-mail: bosnjakovic@forumzfd.de
Tel: + 387 (0) 3322 1956

Martin Filipovski

Projekt menadžer u Sjevernoj Makedoniji

E-mail: filipovski@forumzfd.de
Tel: +389 (0) 2 3228 099

Alexander Vojvoda

Projekt menadžer na Kosovu

E-mail: vojvoda@forumzfd.de