Živeti uz sećanje na nestale

Priče članova obitelji nestalih iz posljednjeg rata na Kosovu.

“Život mi je postao pakao”

Marko Stajnović je bio direktor osnovne škole u Uroševcu u vreme NATO bombardovanja. Uveren da će se rat brzo završiti i da će se kolektiv vratiti prekinutoj nastavi, mislio je da nema potrebe da se zaposlenima preda dokumentacija o radu. […]