Institucije kulturnog pamćenja – praktični problemi

Ivana Hadžievska, MSc Jasno se sećam svoje posete Muzeju tehnike i pomorstva u Malmeu (Teknikens och Sjofartens Hus) 2017. godine. Ubrzo nakon posete, slažući utiske, shvatila sam da su autori postavke imali sjajnu ideju kako da prikažu svoj koncept, kao i edukativno-didaktičku poruku na samom ulazu, i tako „dočekuju“ posetioca. Naime, na samom ulazu u izložbu, kada […]