Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Od nas zavisi da li će „nikome se ne ponovilo“ biti uspešno ili neuspešno obećanje

Prošlo je sedamdeset i pet godina od kada je svet rekao „nikada više”.  Nikada više neće biti sistematskog pokušaja da se uništi bilo koja etnička, nacionalna, rasna ili verska grupa. Danas je 11. jul, dvadeset i osam godina nakon genocida u Srebrenici kada je 8 372 Bošnjaka ubijeno na području Srebrenice i okoline za svega nekoliko dana. Nakon potpisivanja Dejtonskog […]

Saznaj više

Rađanje Beogradskog kruga

Beleške jednog od osnivača Nedavno je jedna grupa srpskih istoričarki počela da sakuplja dokumente i svedočanstva o antiratnom pokretu u Srbiji 1990-ih, u kome je važnu ulogu imalo i Udruženje nezavisnih intelektalaca Beogradski krug, osnovano 25. januara 1992. godine. Kao jedan od osnivača ovog udruženja i jedan od trojice njegovih kopredsednika od osnivanja do kraja 1993. godine (druga dvojica su bili Miladin […]

Saznaj više