Lepa Mlađenović

Lepa Mlađenović je feministkinja i antiratna aktivistkinja koja je poznata kao jedna od pionirki drugog talasa feminističkog pokreta u Srbiji. Ona je feministička savetnica za žene preživele muško nasilje ili lezbofobiju, facilitatorka radionica, spisateljica, predavačica i aktivna članica nekoliko internacionalnih odbora i mreža vezanih za lezbejska prava i nasilje nad ženama. Lepa Mlađenović predstavlja simbol ženskog aktivizma u Jugoslaviji.

Serija intervjua pod nazivom ARHITEKTURA TRAUME je nastala u saradnji Forum Ziviler Friedensdienst – Srbija i Ženergija.