Inicijative za imenovanje ulica i javnih prostora po ženama u BiH – dvije godine kasnije

Inicijativa „Mir sa ženskim licem“, koju čini 13 ženskih nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, u saradnji sa forumZFD, krajem 2021. godine pokrenula je kampanju „100 žena – 100 ulica po ženama“, s idejom da se obilježavanje javnog prostora u našoj zemlji učini rodno osjetljivijim. Konkretno, u praksi je to značilo da se prema nadležnim lokalnim vlastima upute inicijative za imenovanje i preimenovanje ulica po znamenitim ženama svake od lokalnih zajednica koja je dio inicijative. Inicijativa je motivirana rezultatima istraživanja koje je pokazalo da je u 12 gradova u BiH, koji su bili obuhvaćeni istraživanjem, samo 115 od 4.076 ulica nazvano po ženama. Dakle, samo 2,82 posto ulica nosi nazive po ženama, što žene čini očigledno zanemarenim u obilježavanju javnog prostora, koji jeste dio kulture sjećanja, i isključenim iz procesa memorijalizacije. Kako izgleda proces podnošenja inicijativa za pre/imenovanje ulica te s kojim se preprekama suočavaju inicijative pokazuju primjeri u nastavku.

Fondacija CURE iz Sarajeva je krajem 2021. godine podnijela inicijativu Komisiji za obrazovanje, kulturu i kulturno-historijsko naslijeđe Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za imenovanje trga preko puta Vijećnice po Aidi Buturović, koja je bila bibliotekarka Nacionalne biblioteke u Vijećnici i koja je bila u timu koji je u noći 25/26. augusta 1992.  pokušavao spasiti knjige iz zapaljene Vijećnice, te koja je ubijena na putu prema kući kada se vraćala iz spaljene Vijećnice. Ipak, u januaru 2022. novi trg prekoputa Vijećnice odlukom Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo dobio je zvanični naziv „Trg Prve brigade policije“, u čast više od 700 pripadnika ove brigade koji su na samom početku opsade Sarajeva stali u odbranu grada. U augustu 2022. gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić najavila je da će Aidi Buturović Grad Sarajevo podići spomen-ploču. Ni nakon godinu dana spomen-ploča još uvijek nije postavljena, koliko je nama poznato.

Udruženje građana „Budućnost“ iz Modriče uputilo je inicijativu Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju u Opštini Modriča u junu 2022. da se jedna ulica nazove po učiteljici Savki Mačak, koja je imala veliki doprinos u opismenjavanju ljudi u Modriči i koja je radila u OŠ „Sutjeska“ (područna škola Skugrić) do 1948. godine. Do danas nisu dobili povratnu informaciju od nadležnog odjeljenja da li je inicijativa razmotrena i da li ima izgleda za njeno usvajanje.

Predstavnice Fondacije Udružene žene i Helsinškog parlamenta građana Banja Luka su Odjeljenju za komunalne poslove Grada Banja Luka u novembru 2021. godine uputile inicijativu za dodjelu naziva ulica po Vahidi Maglajlić, narodnoj heroini koja je dala ogroman doprinos u formiranju AFŽ-a u cazinskoj krajini i afirmaciji seoskih žena u društvenopolitički život, kao i po Miri Kesić za izuzetan humanitarni rad u oblasti zbrinjavanja djece siročadi. Ovo odjeljenje uputilo je inicijative na razmatranje Komisiji iz reda naučnih i stručnih radnika/ca Banjaluke, koju je imenovao gradonačelnik, a koja je u prvom navratu odbila obje inicijative. Ipak, na insistiranje članice Komisije Milkice Milojević da se ponovo glasa za ove inicijative, one su usvojene. Skupštinska Komisija za mjesne zajednice, nazive ulica i trgova je zatim usvojila prijedlog da se Miri Kesić dodijeli naziv jedne ulice, a ovu odluku je potvrdila i Skupština Grada Banja Luka na sjednici održanoj u julu 2023. godine. Zbog problema s objavljivanjem odluka u Službenom glasniku Banjaluke ova odluka još uvijek nije zvanična i pravosnažna. Inicijativa za dodjelu ulice po Vahidi Maglajlić još uvijek nije bila predmetom razmatranja skupštinske Komisije, ali članice udruženja su dobile nezvaničnu informaciju da bi i ova inicijativa mogla biti usvojena na nekoj od narednih gradskih skupština.

Također, predstavnice Fondacije Udružene žene i Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, u saradnji s Udruženjem „Žena i porodica“ i Snježanom Gvozden, odbornicom Skupštine Grada Gradiška inicirale su podnošenje inicijative za dodjelu naziva ulice u Gradišci po Staki Bokonjić, ženi iz gradiške porodice Čubrilović koja je u historiji zabilježena kao prva srpska doktorica u Bosni i Hercegovini. Inicijativa je predata gradonačelniku Gradiške u aprilu 2023. godine i još uvijek nije dobijen odgovor.

Udruženje HO Horizonti iz Tuzle pokrenulo je inicijative u Tuzli, Lukavcu i Gračanici. U Tuzli je procedura malo drugačija, tako da se prije inicijative za imenovanje ulica mora uputiti inicijativa za ulazak u Fond s potencijalnim imenima za izmjene, i tek nakon toga može se predložiti inicijativa za izmjenu naziva ulica ili dodjeljivanje naziva novim ulicama. Inicijativa za imenovanje šetališta u naselju Stupine, po doktorici Hibi Šerbić, podnesena je u martu 2023, da bi već u maju dobile odgovor od Stručnog tima za određivanje naziva ulica i trgova u gradu Tuzli u kojem im je rečeno da je prije upućivanja inicijative u daljnju proceduru neophodno pribaviti saglasnost nasljednika prvog nasljednog reda jer je od smrti Hibe Šerbić prošlo manje od 100 godina. Udruženje od tada pokušava da pronađe i stupi u kontakt s nasljednicima kako bi se procedura imenovanja mogla nastaviti. U Lukavcu je upućena inicijativa da jedna škola nosi ime po Lejli Bećirović, bivšoj učenici te škole koja se kada je počeo rat pridružila civilnoj zaštiti i Merhametu kako bi pomagala ljudima u izbjeglištvu i koja je poginula 1993. u Lukavcu od gelera granate dok je dijelila hranu izbjeglicama. Udruženje je također proširilo i podijelilo ideju inicijative o imenovanju ulica po ženama i s neformalnom Ženskom lobi grupom iz Gračanice, u kojoj samo jedna ulica nosi naziv sa ženskim predznakom, s kojom rade na reaktiviranju inicijative gradskog vijećnika koji je još 2019. predložio da trg, ulica ili most u gradskoj jezgri dobije ime po humanitarki, prvoj babici i medicinskoj sestri u Gračanici – Katarini Katici Ivanišević, gračaničkoj Majci Terezi, kako je u narodu bila poznata. Inicijative će se u narednom periodu podnijeti i za prve gračaničke učiteljice Angelu Špigl i Hadžihanumu Kurtagić, koje su u svjetovnom i vjerskom obrazovanju građana/ki grada Gračanica dale izuzetan doprinos.

Udruženje Forum žena iz Bratunca uputilo je inicijativu Skupštini Opštine Bratunac u junu 2022. da se dvije ulice preimenuju po lokalnim ženama – pjesnikinji Milici Topalović i Mirjani Đukanović, koja je značajno doprinijela unapređenju društvenopolitičkog života u Bratuncu. Sastanak s predstavnicima vlasti nije bio ohrabrujući jer je istaknuta finansijska strana i potencijalni problemi koje bi izazvale promjene postojećih naziva ulica.

Udruženje građanki Grahovo uputilo je 2022. inicijativu prema načelniku i Općinskom vijeću Općine da Željka Prša, aktivistkinja koja je dala doprinos u gradnji mira i pomirenju građana/ki u Bosanskom Grahovu, te Jelena Bilbija i Boja Ivetić dobiju svoje ulice. Nisu još uvijek dobile nikakve povratne informacije povodom ove inicijative. Podsjećamo da Bosansko Grahovo nema nijednu ulicu koja nosi ime po ženi.

Udruženje Prijedorčanki Izvor je 2022. uputilo prijedlog upravi Grada Prijedora za imenovanje 7 ulica po zaslužnim ženama koje su ostavile traga u kulturnom, društvenom, političkom i naučnom životu ove lokalne zajednice. Od nadležne Komisije u upravi još uvijek nije dobijen nikakav odgovor.

Uduženje žena  MOST Višegrad uputilo je inicijativu Komisiji za određivanje naziva ulica, trgova, parkova i mostova na području opštine Višegrad aprila 2022. da se dvije ulice preimenuju po Bukici Romano, posljednjoj višegradskoj Jevrejki koja je ostavila neizbrisiv trag u istoriji Višegrada, i po Lotiki Loti Celermajer, koja je postala simbolom novog doba i vrijednosti, novog tipa poslovne, poduzimljive i emancipirane žene. Krajem 2022. godine dobijen je dopis da u Skupštini opštine Višegrad ne postoji više komisija ovog tipa i da se dopis pošalje načelniku opštine, koji će, ukoliko inicijativu smatra prihvatljivom, Skupštini podnijeti Prijedlog odluke o promjeni naziva ulica. Ipak, nezvanično je dobijena obeshrabrujuća informacija vezana za finansijsku stranu promjene postojećih naziva ulica.

Centar ženskih prava iz Zenice aprila 2022. uputio je inicijativu Vijeću Grada Zenice da se jedna nova ulica nazove po Sabahi Čolaković, heroini iz Drugog svjetskog rata, članici ilegalnog pokreta otpora u Zenici koja se hrabro borila za slobodu građana i građanki Zenice. Vrlo brzo dobijen je odgovor da će se inicijativa uzeti u razmatranje čim se usvoji propis, čije je donošenje u toku, kojim će se precizirati procedura i kriteriji za dodjelu ili izmjenu naziva ulica, trgova, mostova i parkova u Gradu Zenica. Do danas nema novih konkretnih podataka o statusu inicijative.

Kroz ovaj kratki pregled željele smo da skrenemo pažnju na konkretne inicijative koje su pokrenute, na prepreke koje se javljaju na putu ovim inicijativama, te koliko je važno da nove ulice, trgovi, šetališta, mostovi i drugi javni prostori dobijaju odmah nazive po zaslužnim ženama, jer je proces preimenovanja ulica pored ostalog i finansijski zahtjevan. Inicijativama nije cilj da bilo koga izbrišu iz javnog prostora, već je cilj razumijevanje ideje da je javni prostor zajednički i da je dio kulture sjećanja jedne zajednice. Nadamo se da će lokalne vlasti ozbiljnije shvatiti potrebu da se ispravi ova nepravda, jer i žene, kao i muškarci, treba da budu vidljive kroz imenovanje javnog prostora.

Svoju generalnu podršku inicijativi za imenovanje ulica po ženama u BiH možete pružiti potpisivanjem peticije na ovom linku.

Jasmina Čaušević diplomirala je književnost i jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu, a naučni stepen magistrice društvenih nauka iz oblasti rodnih studija stekla na Univerzitetu u Sarajevu 2008. godine.