Saopštenje žirija za kratku priču

Žiri konkursa za kratku priču “Trenutak kad je meni počeo mir”, koji je organizovao forumZFD, u sastavu Lamija Begagić, književnica iz Sarajeva, Olja Runjić književnica iz Šibenika i predsednica žirija, te Vladimir Arsenić, književni kritičar iz Zrenjanina, sa zadovoljstvom je konstatovao da se povodom javnog poziva objavljenog u januaru 2023. godine, a uprkos teškim uslovima za stvarateljke i stvaraoce izazvanih agresijom na Ukrajinu i ukupno teškom ekonomskom situacijom u svetu, odazvao srazmerno veliki broj autorki i autora koji su poslali preko 120 radova. Radovi su stigli iz svih država bivše Jugoslavije, a raduje činjenica da su stizali i iz drugih država u kojima žive spisateljice i pisci koji pišu BHSC jezikom, primerice Austrije, Nemačke…

Žiri je jednoglasno odlučio da nagradi i pohvali sledeće radove po abecednom redu:

Dušan Blagojević “RNK”

Đorđe Majstorović “Proleće u ulici 7. jula”

Boris Mandić “Mir je”

Miloš Mihailović “Lep je dan lepo je leto a još lepši je mir”

Božidar Milovac “Ahil”

Miloš Mitrović “Zdenka se vratila”

Nikola Nikolić “Legenda o uljezu”

Jelisaveta Perišić “Trenutak kad je meni počeo mir”

Nataša Skazlić “Crveni Shinkansen”

Aida Šečić Nezirević “S druge strane rijeke”

Žiri se zahvaljuje svim autorkama i autorima koji su svoje tekstove poslali na konkurs. Time su doprineli da odluka bude doneta s većom odgovornošću i posebnom pažnjom jer su zaista odlučivale nijanse. Priče koje je žiri istakao odražavaju veoma širok spektar poetičkih pristupa pitanju mira koje je, začudo, složenije od pitanja rata. S mirom se, izgleda, faustovski teže nosimo na ličnom planu. Stoga je bilo izuzetno teško odgovoriti na temu konkursa, što su, pak, autorke i autori učinili s velikim uspehom. Uostalom, sve će se nagrađene i pohvaljene priče, pored priča autorki i autora koji su tekstove poslali po pozivu, naći u knjizi te će čitateljke i čitaoci imati priliku i sami da sude o težini posla koji je stajao pred žirijem.

U Beogradu,

3. aprila 2023. godine za žiri

Olja Runjić, predsednica