Позитивен херој за сите? Споменување на Срѓан Алексиќ во постјугословенските земји

Извор: Recom.link


Современа Југоисточна Европа, меѓународен научен весник на Центар за Југоисточни европски студии на Универзитетот во Грац, Австрија, објави статија за споменување на Срѓан Алексиќ, воен херој широко одбележан последните години, особено во Србија и Република Српска.


Автор на статијата е Николас Мол, независен истражувач кој живее во Сараево, Босна и Херцеговина, од 2007 година. Тој е доктор по современа историја на Универзитетот во Фрајбург, Германија.


Преглед
И покрај различните обиди, сеќавањето на лица кои им помагале и ги спасиле загрозените лица “од другата страна” за време на распадот на Југославија, ретко се познати на јавноста. Постои, сепак, еден исклучок:  Срѓан Алексиќ, младиот босански Србин, кој беше убиен при спасување на еден муслиман познаник во Требиње во јануари 1993 година Од 2007 година, Срѓан Алексиќ не само што стана познат во јавноста, но неговата меморија е исто така широко позитивно конотирана во различни земји и од страна на различни политички и етнички групи во пост-југословенски простори. Оваа статија ја анализира  појавата на оваа меморија и приказните околу тоа, колку е кревок и силен консензусот што се појави околу неговата меморија  и  што ова споменување укажува во тековната култура на сеќавања во пост-југословенските земји и еволуции.

Преземете ја статијата на:
n_moll_srdjan_aleksic (PDF)
Објавено на современата Југоисточна Европа, 2016 година, 3 (1), 1-31. Февруари 2016 година.