Справување со минатото од перспектива на психотерапија

Справувањето со стресни настани, оние психолошки траги, може да значи справување со  иднината. Ако се сметаме себеси за жртви на негативни искуства од минатото, можеме да ја погледнеме нашата иднина на депресивен и агоничен начин, и обратно. Сепак, најголемиот “природен подарок” што му е даден на човештвото е нивната (наша) слобода да избираме помеѓу различни алтернативи. Оттука, можеме да одлучиме дали сакаме да прифатиме негативни минати настани како што се или да ги претворимд во поприфатливи (т.е. поздрави) искуства. Некои од нас можат да го сторат тоа автоматски и несвесно, додека други треба да имаат личност (пријател, родител, брат, сестра, психотерапевт, советник,  итн.) кои ќе ги разберат и поддржат додека се соочуваат со такви искуства.

Прво, луѓето кои сметаат дека нивното минато е тежок товар што треба да се надмине или отфрли, мора да сфатат дека тие не мора да се бидат робови на нивното минато. Тие поседуваат своја волја; затоа,  можат да бидат отворени за промени и да растат психолошки. Второ, секое негативно искуство е некаква лекција за животот што треба да се научи и совлада. Трето, справувањето со минатото треба да се сфати како предизвик кој може да ги стави нашите психолошки и физиолошки ресурси на тест. Со други зборови, тоа е интерапсонална вежба која ги зајакнува психосоцијалните механизми за справување со непријатни искуства, мисли и емоции. Четврто, ако веќе стекнавме искуство со оваа категорија на психолошки проблеми, можеме да им помогнеме на другите со слични потешкотии. Во хуманистичката психологија, оваа практика се нарекува само-трансценденција и многу се препорачува поради својата просоцијална природа. Заедно со неа, групна терапија е пример за помагање на другите додека се справуваат со слични психосоцијални проблеми. Се разбира, групната терапија треба да биде водена од обучен психолог, психотерапевт или психијатар.

Дополнително, постои и друга (самопомош) стратегија која може да се примени на вакви проблеми. Тоа е т.н. надолна социјална споредба. Оваа стратегија за справување вклучува правење споредби меѓу нас и другите чии проблеми се потешки од нашите. Да бидеме поконкретни, ако ги направиме овие (надолни) споредби, можеме да ги сфатиме нашите проблеми како поподносливи отколку што претходно ги мислевме.

Од аспект на психоаналитичката психотерапија, луѓето треба да се обидат да донесат негативни искуства на нивната свест и да работат на нив со помош на нивниот психоаналитичар. Сепак, прво треба да се надминат одбранбените механизми, бидејќи тие се бариери кои спречуваат да влезат во несвесниот ум. Од друга страна, одбранбените механизми (репресија, регресија, проекција, рационализација …) го штитат нашето его од катастрофални содржини на нашето несвесно. Ова е причината зошто психоаналитичката психотерапија се развива бавно. Со други зборови, свесниот ум на една личност не треба да биде преплавен со трауми и други непријатни искуства. Така, психотерапијата е чекор- процес, прилагоден на психолошките капацитети и ресурси на клиентот.

Од гледна точка на когнитивно-бихејвиорална терапија (КБТ), постои злонамерен круг на мисли кај луѓе оптоварени со негативни искуства од минатото. Овој негативен модел на размислување (кој се состои од деструктивни автоматски мисли) треба да се репрограмира и трансформира во оптимистички процес на размислување. Преку КБТ, клиентите стануваат свесни за нивните токсични мисли и непријатни емоционални состојби и почнуваат да работат на нив во систематски и добро планирани патишта кои произлегуваат од договорот на клиентот и психотерапевтот.

Знаеме дека справувањето со тешкото минато е болен процес; Сепак, постојат механизми кои можат да го олеснат.Тоа е наша одговорност (кон нашето ментално здравје) а не наш избор да ги користиме овие механизми или да контактираме со професионалец кој може да даде одредена помош. Секогаш треба да запамтиме добро дека меѓу нашите основни права е да побараме помош кога сме во незавидна состојба. Емоционална, опиплива и информативна социјална поддршка се некои форми на колективен реципроцитет што ни го олеснуваат животот , општо земено, не прават поисполнети.

Селман Репишти (1987) е босански-црногорски психолог, статистичар и писател. Има објавено 5 книги, повеќе од 20 научни трудови, како и околу 100 популарни научни статии. Неговите главни полиња се карактер, позитив и форензичка психологија. Тој промовира доживотно учење и методи кои можат да помогнат во одржувањето на доброто ментално здравје.

Селман Репишти,

29 мај, 2017