Студии за кулутура на сеќавање и усна историја како почетна точка за справување со минатото

Справувањето со минатото е дел од различни програми на Универзитетот во Приштина, иако може да се направи многу повеќе. Еве некои увиди и гласови од универзитетот, собрани од Арбер Селмани

На 1-ви октомври оваа година беше одбележана 20-годишнината од протестите што започнаа во Приштина од страна на учениците  кои беа спречени од мрачниот режим во тоа време. Во Приштина, постои статуа на Мајка Тереза, исто како од Адем Џашари, на Скендербег, уште една со лицето и телото на Ибрахим Ругова и на Бил Клинтон. Не постои музеј кој темелно ги опфаќа и документира страдањата на народот на Косово, кои кулминираа со војната што започна во февруари 1998 година. Во 1960-тите и 80-тите, женскиот активизам беше дел од движењето на отпорот во Косово, кој исто така беше несоодветно означен.

Секој од овие моменти заслужува соодветно академско третирање. Но, се чини дека ниту еден од нив не добива доволно академско испитување од универзитетските програми во Косово. Очигледно, таквите теми често се сметаат за туѓи или премногу недостижни за да се дебатираат или да се изучуваат. Луѓето се заинтересирани за овие теми, кои го обликуваат денешното општество. Разговорот за овие споменици во академскиот и универзитетскиот контекст подразбира познавање на историскиот контекст и анализа  – нивното прифаќање, но исто така и конфронтација со чувствата што можат да ги предизвикаат денес – и, до извесен степен, претставување на ова знаење на генерации кои не ги доживеал овие историски настани.

Професор Шемси Красниќи е предавач на Универзитетот во Приштина за тема која се занимава со овие споменици. Како предавач на Катедрата за социологија на Филозофскиот факултет, Красниќи предава за комуникативни културни спомени – митови, фолклор, етнографија, музеи, социјални институции и минатото, споменици, семејни истории, ракотворби и фотографии.

За среќа, овој оддел успеа да вклучи аспекти на справување со минатото во нивната наставна програма. Затоа, учениците можат да научат повеќе за минатото на различни начини. Често, постои тенденција да се отстранат ваквите теми од училишни или универзитетски учебници, бидејќи нивното толкување ги следи каприците на историчарите и научниците од нивните земји. Сепак, на Универзитетот во Приштина, група професори не ја прекинаа својата мисија за поврзување на образованието и справување со минатото.

“Справувањето со минатото е многу сложено и бара многу упорна работа. Од друга страна, Универзитетот во Приштина нема средства за истражување и работа на терен, за екскурзии или посети, за дебати, конференции или состаноци со студенти од други земји “, вели Красниќи.

Важно е дека учениците кои сакаат да учат или да бидат подобро информирани за практиките на справување со минатото и изградба на колективната меморија се вклучени во теренската работа и имаат пристап до разни експедиции на терен.Красниќи вели дека за време на неговите предавања учениците не се двоумат слободно да зборуваат за нивното минато или за нивното искуство во контекст на минатите настани.

“Во принцип, да, иако тие не се навистина обучени да размислуваат за своето минато и да извлекуваат лекции од тоа. Јас еднаш спроведов истражување фокусирано на група со учениците од групата по социологија. Темата се однесуваше на војната, особено на 15-годишнината од отселувањето на Косово во 1999 година. Учениците ги споделија своите сеќавања како деца од 4 до 5 години и дадоа исклучително интересни описи, дадоа вредни пораки и сфатија дека тие и нивните животни искуства се важен извор на знаење “, вели Красниќи.

Во 2014 година,  ForumZFD во соработка со Alter Habitus и Програмата за родови студии / Институт за социјални и човечки студии на Универзитетот во Приштина организираа мапирање на сеќавања на Косово – серија работилници и патувања за теренски истражувања  за учење, потврди и истражување на минатото. За прв пат, во 2014 беа организирани четири ателјеа на теми од јавно и приватно сеќавање, социјализам и паралелно образование.

Јета Реџа беше е една од учесниците на првото издание на Мапирање на сеќавањето, како и на оние кои следеа во наредните години. Во тоа време, таа беше во својата втора година на студии на Катедрата за социологија. Реџа кажува за тоа како програмата служи како алтернативна перспектива за тоа како пристапуваме кон сеќавањето и проучувањата на сеќавање, што е повеќе дисциплински и критички пристап.

“Различните споменици што ги истражувавме датираат од отоманското време, до социјалистички споменици и споменици подигнати по војната во Косово. Учесниците поминаа низ многу теоретски текстови и посети на споменици околу Косово. Како резултат на тоа, самите учесници спроведоа истражување со мапирање на информациите добиени преку учество во директни истражувања “, вели Реџа.

Мапирање на сеќавањето- Косово организираше два круга на настани. Вториот се фокусираше на темите на Ориентот, градот Митровица, спасените, жртвите на силување во војната и феминистичкиот пристап кон културната меморија. За Реџа, учеството во оваа програма беше причината зошто таа и понатаму е заинтересирана за овие теми. Резултатот од ваквите програми, и во и надвор од универзитетот, на иницијатива на професорите, е една  искра за интерес меѓу ученицитe.

“Мапирање на сеќавањето- Косово беше повеќе или помалку почетна точка за мојот интерес во студиите за сеќавањето. Тоа беше темелот што ми дозволи повторно да ја откријам мојата љубопитност кон општествената историја и колку е таа изградена или со подобри зборови да ли може да се изгради. Всушност, мојата љубопитност беше нахранета и беше претворена во една куп на идеи за истражување, од храброста да размислувам на поструктуриран начин за концептите на создавање на сеќавање, за импликациите кои произлегуваат од надворешни и внатрешни фактори преку постојните структури “, вели Реџа .

Наставните програми на училиштата ќе имаат придобивки од сличен концепт како што се “Мапирање на сеќавањето”, додава таа.

“Со оглед на тоа колку проблематични училишните учебници можат да бидат, еден ваков проект ги отвора вратите за можностите за запознавање со алтернативни знаења и со алтернативниот метод на учење. Со спротивставување на крути мисли од минатото, па дури и со самиот факт на проникнување во минатото, моменталната состојба создадена намерно може да биде потресена од такви иницијативи, што сигурно ќе ги отвори вратите за нови начини на размислување “, заклучува Реџа.

Линда Гусија, социолог и член на  Филозофскиот факултет, зборува за Мапирање на сеќавањето- Косово.

“Од самиот почеток идејата беше да се разгледа сеќавањето кое е најмаргинализирано и не е дел од општото колективно сеќавање. Ги анализиравме заборавените или маргинализираните елементи. Ова беше земено предвид бидејќи 90-тите години се многу важни за нашиот идентитет ; идентитот на Косово пред и по војната “, вели Гусија.

На факултетот, Одделот за историја го предава предметот “Усна историја”, а одделот за социологија во својата наставна програма го вклучи предметот “Колективно сеќавање”. И двата предмета значително го поддржуваат зајакнувањето на знаењата што студентите ги стекнуваат во полето на справување со минатото.

“Мислам дека  неопходно е да се разговара за минатото. На универзитетот почнавме повремено да разговараме за справување со минатото на различни начини, но тоа не се случува на поструктуриран или сеопфатен начин. Справувањето со минатото е повеќе иницијатива на невладини организации, отколку на државно ниво “, додава Гусија.

Исто како Шемси Красниќи, Гусија вели дека Академијата, со своите тешки услови и недостаток на поддршка за истражувања или конференции, континуирано инсистира на развивање на полето на справување со искуството на војната во Косово и со колективно сеќавање.

Гусија зборува за тоа како Косоварите немаат чувство на затворање и правда и како  справувањето со минатото е неопходно за нашето општество.

“Мислам дека има повеќе од еден пристап кон заборавање, а општиот пристап за минатото беше да се продолжи, да се воспостави држава, да се гледа напред. Мислам дека ова е меч со две острици. Фактот дека во Косово околу 70% од населението се состои од луѓе помлади од 35, што е добро, бидејќи голем дел од населението  не се сеќава многу добро на војната. Но, справувањето со критиките со минатото е неопходно. Тоа делува како катализатор и е незаменливо “, заклучува Гусија.

Значи, иако справувањето со минатото не е особено присутно во академското образование во Косово засега, се чини дека има надеж  да стане повеќе присутно во иднина, благодарение на имињата споменати во овој текст и благодарение на другите кои наоѓаат начини да се справат со минатото, во една средина која не остава простор за академско истражување и студирање. На овој начин, новите генерации можат да се едуцираат,  не да забораваат, туку да се справат со минатото на свој начин, бидејќи без минато не може да се изгради стабилна иднина.

Арбер Селмани е независен новинар и писател  од Приштина. Тој има диплома по маркетинг и неговите области на интерес и ангажман се културни студии, мултикултурализам, справување со минатото и теми поврзани со ЛГБТ. Во 2013 година тој беше избран за косовски новинар на годината од страна на ОН-Жени и УНДП.