Stvaranje virtuelnog muzeja kuće-škole: ko-kreativno i participativno istraživanje i iskustvo virtuelne realnosti

Opština Priština je u maju 2018. najavila da će kuća u kojoj je od 1992. do 1999. godine maturiralo deset generacija srednjoškolaca postati muzej. Ova kuća je jedna od 3000 sličnih lokacija širom Kosova – uključujući podrume, garaže, sobe i druge kuće – koje su u to vreme pretvorene u škole. Poznata kao kuća-škola porodice Hertica, ova […]

Kosovski muzeji: Studija slučaja o Memorijalnom muzeju porodice Beriša u Suvoj Reci

Muzeološki pejzaž Kosova Tokom rata na Kosovu 1998/1999. bilo je teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava među Oslobodilačkom vojskom Kosova (OVK) i srpskim i jugoslovenskim policijskim i vojnim snagama: masakri, ubistva, prisilni nestanci, silovanja, proizvoljna lišavanja slobode, rušenje kuća, domova zdravlja, fabrika, verskih objekata (crkava, džamija, tekija), istorijskih spomenika, nasilna proterivanja (unutar i van Kosova), pljačke i tako[…]

Institucije kulturnog pamćenja – praktični problemi

Ivana Hadžievska, MSc Jasno se sećam svoje posete Muzeju tehnike i pomorstva u Malmeu (Teknikens och Sjofartens Hus) 2017. godine. Ubrzo nakon posete, slažući utiske, shvatila sam da su autori postavke imali sjajnu ideju kako da prikažu svoj koncept, kao i edukativno-didaktičku poruku na samom ulazu, i tako „dočekuju“ posetioca. Naime, na samom ulazu u izložbu, kada[…]