Projekat „Mapiranje logora/mjesta zatočenja“ u Bosni i Hercegovini, 1992-1995.

Udruženje „Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu“ (CDTP) iz Banje Luke i Udruženje „Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u Bosni i Hercegovini“ (TPOS u BiH) iz Sarajeva i su u maju 2013. godine započeli rad na projektu ”Mapiranje logora/mjesta zatočenja u BiH, 1992-1995”, čiji je cilj da se empirijskim istraživanjem, u saradnji sa bivšim logorašima i udruženjima […]