O projektu “Muzej ratnog djetinjstva”

Muzej ratnog djetinjstva bit će otvoren u maju 2016. godine u Sarajevu. Ovim projektom se, prvi put nakon dvadeset godina, sistemski pristupa istraživanju života djece i mladih tokom rata u BiH. Muzej ratnog djetinjstva nastavak je projekta u okviru kojeg je 2013. godine objavljena knjiga “Djetinjstvo u ratu”.

Muzejska kolekcija
Nakon izrade potrebne metodologije, softvera, i drugih alata istraživanja i evaluacije, u maju 2015. je započeto stvaranje muzejske kolekcije. U njoj se već nalazi nekoliko hiljada predmeta, fotografija, dokumenata, pisama i drugih uspomena. Muzej ratnog djetinjstva će nakon dokumentovanja bh. iskustva u saradnji s partnerima dokumentovati iskustva ratnog djetinjstva iz drugih konfliktnih i postkonfliktnih zona, s ciljem da za 10 godina postane najveći svjetski arhiv o ovoj temi.

Misija
Misija Muzeja ratnog djetinjstva je kontinuirano i po najvišim standardima dokumentirati i digitalizirati materijale koji se odnose na iskustvo odrastanja u ratu, a zatim ih učiniti što šire dostupnim i što bolje ih prezentirati kroz različite medije.

Vizija
VizijaMuzeja ratnog djetinjstva je na individualnom nivou pomoći prevazilaženje traume, a na kolektivnom međusobno razumijevanje, s ciljem da se podrži lični i društveni razvoj.

Lokacija i struktura
Muzej ratnog djetinjstva nalazit će se u užem centru Sarajeva, te će osim glavnog izložbenog dijela, sadržavati i dokumentacioni i istraživački centar. U dokumentacionom centru kontinuirano će se dalje dokumentovati iskustvo odrastanja u ratu, dok će u istraživačkom centru svi prikupljeni materijali biti dostupni naučnicima i drugim zainteresiranim.

Organizator projekta
Inicijator osnivanja Muzeja ratnog djetinjstva je Jasminko Halilović, a tim Muzeja ratnog djetinjstva čine još i antropolozi, psiholozi, historičari, stručnjaci za prava djece, prevodioci, dizajneri, ali i niz konsultanata iz raznih oblasti poput društvenog poduzetništva i kulturnog menadžmenta. Projekt realizira Udruženje URBAN iz Sarajeva. Sa preko 30 stalnih saradnika i aktivnostima na području cijele BiH, Udruženje URBAN izraslo je u jednu od najvećih kulturnih organizacija u zemlji.

Više informacija o Muzeju ratnog djetinjstva na: www.djetinjstvouratu.com

Više informacija o Udruženju Urban na: www.udruzenjeurban.ba