INDIRA BAJRAMOVIĆ

Foto: Sanja Vrzić

Borkinja za bolji položaj romskih i drugih žena u Bosni i Hercegovini, osnivačica Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ iz Tuzle i članica Vijeća za Rome.

Indira je rođena u Jajcu, a danas živi u Tuzli. U nevladin sektor ušla je kao sekretarica jednog romskog udruženja u Tuzli. Kada je rukovodstvo udruženja odbilo njen prijedlog da unutar udruženja naprave ogranak za žene, Indira 2000. godine formira žensku romsku organizaciju. Jedan od prvih projekata udruženja bavio se problemima diskriminacije i predrasuda prema ženama romskog porijekla koje su materijalno ugrožene. Udruženje je do danas realiziralo više od 180 projekata zasnovanih na problemima žena Romkinja, a koji su tematizirali ravnopravnost spolova, važnost reproduktivnog zdravlja, ekonomsko osnaživanje, žene u politici, obrazovanje… Članice udruženja nisu isključivo Romkinje – udruženje djeluje na polju informisanja svih građana o njihovim pravima i mehanizmima koji ih štite. Udruženje je dobilo nekoliko nagrada za svoj rad.

Indira je prva žena koja je u BiH osnovala udruženje romskih žena i prvi glas o položaju ove izrazito obespravljene i marginalizovane grupe. Ona je odabrala put cjeloživotnog učenja – trenutno je na četvrtoj godini Ekonomskog fakulteta u Tuzli, pohađa razne seminare i ohrabruje svoje kolegice da stečena znanja šire dalje.

“Treba pomoći svakome, ali mislim i da ljudi sami sebi trebaju pomoći. Vjerujem u onu staru mudrost koja kaže: Nemoj mi davati ribu svaki dan, nauči me da pecam. Eh, kad vidim da si naučio da pecaš, ja ću ti dati i ribu. Hoću reći, mi trebamo pomoći sami sebi, onda će to neko prepoznati i dodatno nam pomoći. To je onda uspjeh.“

FRAGMENT PROŠLOSTI

“Nagrade i zahvalnice koje sam dobila za svoj rad, ali i za udruženje, puno mi znače… Ovo je nagrada koju smo dobili od organizacije CARE Luksemburg, koja se dodjeljuje svake dvije godine, i ona nikad ranije nije došla u Evropu. Mi smo tu nagradu donijeli prvi put u Evropu, na Balkan, u Bosnu i Hercegovinu, naš grad Tuzlu. Tako da ta nagrada puno znači i pokazuje da je neko čak i van naših granica prepoznao kako smo mi doprinijeli razvoju društva, ne samo romskoj zajednici. Donijeli smo neke promjene, idemo nabolje i borimo se za bolju budućnost.“

Cijelu izložbu „Mir sa ženskim licem“ možete pogledati na ovom linku.