IFETA MEJREMIĆ

Foto: Sanja Vrzić

Rođena u Novoj Kasabi. Godine rata provela je u izbjeglištvu u Srebrenici i Lukavcu. Povratnica je, mirovna aktivistkinja i poduzetnica u sektoru poljoprivrede i peradarstva u Konjević Polju.

Među prvim bitkama koje je Ifeta izvojevala u borbi za vlastiti identitet jest pravo na školovanje, uprkos stavovima tradicionalne porodice i sredine o mjestu i ulozi žene u društvu. Tokom srednjoškolskog razdoblja svog života u Sarajevu Ifeta shvaća koliko je za ženu važno da bude obrazovana i ekonomski samostalna. Nakon udaje za svog dugogodišnjeg momka seli se u Gacko. U Gacku je zatiče rat. Ona i suprug bježe prema Novoj Kasabi i Srebrenici, u nadi da je situacija tamo bolja. Međutim, ratna tjeskoba i neimaština podstiču je da i dalje radi. Ifeta šije ručno odjeću djeci i vojnicima. U Srebrenici je počela prvi put da sadi biljke i njeguje baštu. Poslije pada Srebrenice Ifeta živi u Lukavcu i u izbjeglištvu shvaća da je loš kvalitet hrane koju konzumira, te da bi nekada u budućnosti mogla pokrenuti vlastiti posao. Danonoćnim radom, uz pomoć kredita, ostvaruje svoju želju. Postala je jedna od prvih žena koja se vratila u Konjević Polje. Obnovila je kuću i formirala Udruženje žena „Jadar“ u Konjević Polju te sa sestrom osnovala uspješnu farmu pilića. Udruženje se bavi edukativno-ekonomskim osnaživanjem žena povratnica.

Ifeta je danas veoma aktivna u mirovnom pokretu. Različitim aktivnostima pomaže mladim ljudima da ekonomski ojačaju kako bi mogli živjeti na svom imanju od svog rada. Ujedno, Ifeta je prava ambasadorica rada kao društvene vrline jer podstiče mlade da vole svoj posao i da ga savjesno obavljaju.

“Pitaju me može li se obogatiti od rada. Ja kažem kako se ne može obogatiti, ali se može bogato živjeti od ovih naših poslova… Preuzmite stvari u svoje ruke. Odlučujte o sebi.“

FRAGMENT PROŠLOSTI

„Olovka je simbol moje borbe da se opismenim. Ja bez olovke ne bih bila ono što sam danas. Tu je i lak za nokte. Majka nikad nije dala da lakiram nokte kad sam bila mlada. Izborila sam se za svoju slobodu. Uvijek volim da vidim lijepu bočicu za lak.“

Cijelu izložbu „Mir sa ženskim licem“ možete pogledati na ovom linku.