Документација на притворни кампови и други притворни објекти во Босна и Херцеговина во периодот од 1992-1995

Проектот насловен “Документација на притворни кампови и други притворни објекти во Босна и Херцеговина во периодот од 1992-1995”,беше презентиран вчера,на 17ти Април,2015 во Бања Лука.

Овој проект е заеднички имплементиран од Центарот за Демокрација и Транзициска Правда од Бања Лука и асоцијацијата Транзициска Правда,Одговорност и Сеќавање од Сараево.

Пресидентот на асоцијацијата и истражувач на пројектот,Златица Грухоњиќ,нагласи дека примарната цел на проектот е да ги зајакне сите регистри на притворните објекти ,да ги опишат објектите и условите во кои беа одржани затворениците и цивилите,да формира листа на убиени луѓе и жртви од тортурите  и да го зајакне најкомплетираниот регистар од сите притвореници во  притворните кампови и други притвореници.

Од периодот на Јули 2013 до крајот на 2014,ЦДТП и ТПОС документираа 165 притворни кампови и притворни објекти.

Истражувачите од ЦДТП и ТПОС ги добија фактите започнати со користење на дата од независни извори,судски пресуди,судски докази кои ја содржат базата на судскиот пресуд,сведоци од Хагскиот Трибунал,домашните судови во Босна и Херцеговина и судови на државите во регијата и извештаи од поранешни притвореници предвидени од ЦДТП и ТПОС.

Во прилог,64 книги,публикации,221 медиумски тестови,извештај од НГОс мониторинг на судски воени злосторства,форензички извештаи,слики,мапи и други извори кои биле употребени.

Миодраг Живановиќ,професор на Филозофскиот факултет на Бања Лука,исто така ја информираше јавноста.

Тој ја истакна важноста на истражувањата за намена на факти и наоѓање на вистината за минатото,затоа што,според професорот Живановиќ,”ние имаме пет доминантни вистини во Босна и Херцеговина денес: секој од нашата етно-политичка елита ја има нивната вистина,и овие се тие вистини,четвртата вистина е вистината на емигрантите и оселените особи и петтата вистина е вистината на меѓународните општества. ”

Поради ова специфична причина,секој дел од истражувањето што се совпаѓа со наоѓање на факти има смисла,додека истите придонесуваат во наоѓање на вистината.

Што поблизу до вистината сме,поблизу сме да поверуваме и така се до помирување.

Публицистот и културски експерт Срѓан Шушница,истакна дека задачата на создавање профили од притворните кампови и други притворни објекти,како прашањето од воени злосторства,убиени и исчезнати особи,актуелно содржи научно и истражувачко архивирање од четири мемории,како резултат на кој е објективизација.

Двете и домашната и странската јавност го имаат правото да ги знаат фактографски датумите на злосторствата.

Како проектите кои ја објективизираат вистината,која е една и единствена. Одредени политички сили во општеството,кои би можеле да ги наречеме чувари,манипулатори и мајстори на начата меморија кои одбиваат да ја слушнат вистината.

Нивната цел е да не ја објективизираат вистината и потполно да ја обелоденуваат вистината во врска со вистинските димензии на воените злосторства,додека вистината би содржала основа на катарза,за којашто  секој во Босна и Херцеговина  има потреба.

Поради оваа причина,овој и слични проекти на НГО секторот,како било кој вистински комфор на официјалните институции,индивидуали и организации,е препорачан чекор во наоѓање на вистината-едната и единствена вистина.

Веб страната на ЦДТП(www.cdtp.org),којашто ги содржи сите притворни кампови и притворни објекти обработени досега,кои беа презентирани во текот на конференцијата.