ЦДТП организираше кампања за подржување на РЕKОМ, во Бања Лука

На 13ти Октомври,2014 ЦДТП организираше РЕKОМ подржувачка кампања во Бања Лука со помош на билборд и рекламирачки панел кампања што ќе трае околу еден месец.