CDTP organizoi një fushatë në mbështetje të KOMRA-së në Banja Llukë

Më 13 tetor të vitit 2014, “CDTP” organizoi një fushatë në mbështetje të iniciativës “KOMRA” në Banja Llukë, përmes një billbordi dhe një fushate promovuese me panelë që do të qëndronte aty për diku një muaj.