Balkan.Perspectives #15 – NMK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Условeноста на Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија (МКТЈ) и усогласеноста на Македонија

Со создавањето на регионални организации за спроведување на стандардите за демократија, човекови права и владеење на правото од страна на Европа, се очекуваше дека масовните злосторства слични на оние кои се случија за време на Втората светска војна нема да се повторат на европскиот континент. Сепак, 40 години подоцна, Европа беше погодена од масовното насилство кое се случи во поранешна […]

Прочитај повеќе

Историски ревизионизам во Босна и Херцеговина

Веќе подолго време историјата не е само наука за минатото, туку и алатка која политичките елити ја користат за да ги постигнат своите политички цели. Оваа злоупотреба на минатото е очигледна и во Босна и Херцеговина. Можеби не до степен до кој е присутна во Хрватска и во Србија, но брановите на историскиот ревизионизам од Хрватска и од Србија се […]

Прочитај повеќе

Преобликување на минатото во јавниот простор: случајот со Мостар

Социјалните промени, особено оние кои се резултат на конфликт, ги поттикнуваат заедниците и поединците да се преиспитуваат кому припаѓаат и зошто, и која е основата на нивниот идентитет. Тоа претставува плодна почва за ревизионизам бидејќи прашањето за припадност – особено по пресврти коишто резултираат со губење на заедничкиот идентитет (како што беше случајот со југословенскиот идентитет), е егзистенцијално. Тоа е […]

Прочитај повеќе

Нема земја за стари луѓе

Четиринаесет години по усвојувањето на Законот за рехабилитација од 2006 година, тешко може да се најде надлежен суд во Србија кој не донесувал пресуди според горенаведениот закон.[1] Сепак, во овој напис посебно внимание ќе се посвети на работата на Окружниот суд во Шабац. Како прво, Окружниот суд во Шабац беше меѓу најпосветените во усвојувањето на барањата за рехабилитација, барем во […]

Прочитај повеќе

Историскиот ревизионизам како платформа за национализам и пречка за траен мир на Западен Балкан

Интелектуалните елити беа клучен фактор во конституирањето на националната свест и идеологијата на политичкиот национализам во Европа во 19 век. Постојат многу докази за главната улога која ја имале интелектуалците, пред сè историчарите, и при генерирање и при ширење на националистичките идеологии и доктрини на „младите“ европски народи. Ним им била доделена благородна задача да создадат, воспостават и зацврстат имагинативно […]

Прочитај повеќе

Потреба од ревидирање на наставата по историја

Постои константно, неискажано, но имплицитно определување на историјата и како наука и како наставна тема која треба да биде подложена на постојано ревидирање. Ова определување претворено во постулат се зема здраво за готово и од вистинските научници и истражувачи, и од наставниците, како и од демократските општества и држави воопшто. Импулсот за ваквото ревидирање произлегува од спроведувањето на континуираните истражувања […]

Прочитај повеќе

Измени во учебниците по историја се предуслов за нормализирање на односите

Оваа статија има  цел да обрне внимание врз пристапот на учебниците за основните и средните училишта во Косово и во Србија, одобрени од ресорните министерства за образование, во врска со настаните во Косово во временска рамка од скоро еден век (1912 – 2000). Целта е да се споредат описите дадени во овие историографски списи, да се разгледаат сличностите и разликите. […]

Прочитај повеќе

Методија Андонов-Ченто Херој/предавник/херој

Крајот на Втората светска војна доведе до остварување на долгогодишниот сон на македонскиот народ за создaвање на сопствена држава. Имено, на Првото заседание на АСНОМ беше прогласена првата македонска држава. На истото заседание на АСНОМ беше избран и Президиумoт (Претседателството) на АСНОМ. За прв претседател на Президиумот беше избран Методија Андонов-Ченто. Станува збор за човек кој веројатно е една од […]

Прочитај повеќе