Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Në Banja Llukë u zhvillua aksioni në mbështetje të themelimit teë iniciativës KOMRA

<p>Asociacioni &ldquo;Qendra p&euml;r Demokraci dhe Drejt&euml;si Tranzicionale&rdquo;, organizoi nj&euml; aksion tjet&euml;r q&euml; kishte p&euml;r q&euml;llim ofrimin e mb&euml;shtetjes p&euml;r themelimin e iniciativ&euml;s &ldquo;KOMRA&rdquo;. &ldquo;KOMRA&rdquo; &euml;sht&euml; nj&euml; iniciativ&euml; qytetare q&euml; fton shtetet e ish-Jugosllavis&euml; t&euml; formojn&euml; s&euml; bashku nj&euml; Komision Rajonal Fakt-Gjet&euml;s p&euml;r krimet e luft&euml;s dhe shkelje t&euml; tjera t&euml; r&euml;nda t&euml; t&euml; drejtave t&euml; njeriut, t&euml; kryera n&euml; territorin […]

Lexo më shumë

Dokumentimi i kampeve të ndalimit dhe objekteve të tjera të ndalimit në Bosnjë e Hercegovinë në periudhën 1992-1995

Projekti me emër “Dokumentimi i Kampeve të Ndalimit dhe Objekteve të tjera të Ndalimit, në Bosnjë e Hercegovinë,në periudhën 1992-1995” u prezantua dje më 17 prill të 2015 në Banja Llukë. Ky projekt implementohet nga “Qendra për Demokraci dhe Drejtësi Tranzicionale” (Centre for Democracy and Transitional Justice, CDTP) nga Banja Lluka në bashkëpunim me associacionin “Drejtësia Tranzicionale, Llogaridhënia dhe Përkujtimi […]

Lexo më shumë

TRIAL/Analizë: Zbatimi i kërkesës për kompensimin e dëmit për viktimat e krimeve të luftës në procedimet penale në Bosnje e Hercegovinë

Me këtë rast, ne dëshirojmë të ndajmë me ju analizën e publikuar së fundi nga TRIAL me titull “Zbatimi i Kërkesës për Kompensimin e Dëmit për Viktimat e Krimeve të Luftës në Procedimet Penale në Bosnjë e Hercegovinë”: Gjendja aktuale, Problemet dhe Perspektiva, me autor, Adrijana Hanushiq, një këshilltare ligjore e TRIAL-it. Analiza përqëndrohet në çështjen e zbatimit të së […]

Lexo më shumë

Projekti me titull “Vënia në hartë e kampeve/objekteve të ndalimit” në Bosnjë e Hercegovinë në periudhën 1992-1995

Në maj të vitit 2013, asociacioni “Qendra për Demokraci dhe Drejtësi Tranzicionale” (Centre for Democracy and Transitional Justice, CDTP) nga Banja Lluka dhe asociacioni “Drejtësia Tranzicionale, Përgjegjësia dhe Përkujtimi në Bosnjë e Hercegovinë “(Transitional Justice, Responsibility and Remembrance in Bosnia and Herzegovina, TPOS), me bazë në Sarajevë, filluan punën në projektin me titull “Vënia në hartë e kampeve/objekteve të ndalimit […]

Lexo më shumë

Gjuha e urrejtjes që mund të shndërrohet në krim

Burimi: Balkandiskurs Shkruan: Danka Cvijiq (Foto: Shutterstock) Jemi dëshmitarë se gjuha e urrejtjes përdoret më pak se sa gjatë viteve të 90-ta, por ende ekziston, kryesisht gjatë fushatave politike. Prandaj, ajo duhet të parandalohet në mënyrë që të mos shndërrohet në një krim. Helmimi me fjalë shumë shpejt dhe shumë lehtë bartet tek e gjithë popullsia. Një mënyrë e tillë e […]

Lexo më shumë