Petrović-Ziemer: BiH zarobljena u prošlosti

(Photo: www.church-and-peace.org | Source: www.balkaninsight.com) Univerzitetska profesorica Ljubinka Petrović-Ziemer kaže da kultura šutnje u BiH – i selektivna ili politički motivisana kultura sjećanja na rat – spriječavaju istinsko pomirenje. Njena zapažanja izneta su u radu pod naslovom: “Kulture sjećanja u Sarajevu ili dugotrajna potraga za multiperspektivnošću i integracijom”. “Mi smo zarobljeni u prošlosti”, rekla je ona za BIRN. “Mnogo se nade […]

Sedmica filma Bekim Fehmiu na Kosovu, 06. – 10. oktobra 2015.

Festival ‘Mirëdita, dobar dan!’ nastoji u većoj mjeri poticati na dijalog i kulturološku razmjenu između Kosova i Srbije u cilju poboljšanja društvenih, političkih i kulturoloških odnosa između ova dva društva. Inspiracija za festival potiče od rada i postignuća Bekima Fehmiu, simbola nekada ujedinjenog kulturološkog prostora. Nadamo se da će ovi susreti postati tradicija i stalno doprinositi uspostavljanju[…]

U Banja Luci održana akcija podrške osnivanju REKOM

Udruženje Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu je organizovalo još jednu akciju podrške osnivanju REKOM. REKOM je građanska inicijativa koja poziva postjugoslovenske države da zajednički osnuju Regionalnu komisiju za činjenice o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava učinjenim na teritoriji nekadašnje SFRJ. Akcija je održana 25. aprila 2015. godine na Trgu Krajine u Banjoj Luci.[…]

Dokumentovanje logora i drugih zatočeničkih objekata u BiH, 1992-1995.

Projekat „Dokumentovanje logora i drugih zatočeničkih objekata u BiH, 1992-1995.“ predstavljen je juče, 17. aprila 2015. u Banjoj Luci. Na ovom projektu zajednički rade Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu (CDTP) iz Banja Luke i Udruženje Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje  (TPOS) iz Sarajeva. Predsjednica Udruženja i istraživač u projektu, Zlatica Gruhonjić je istakla da je „osnovni[…]

TRIAL/ analiza: Ostvarivanje zahtjeva za naknadu štete žrtava ratnih zločina u okviru krivičnih postupaka u BiH

Ovom prilkom sa Vama želimo podijeliti TRIAL-ovu novoobjavljenu pravnu analizu pod nazivom: Ostvarivanje zahtjeva za naknadu štete žrtava ratnih zločina u okviru krivičnih postupaka u Bosni i Hercegovini – stanje, problemi i perspektive, čija je autorica Adrijana Hanušić, TRIAL-ova pravna savjetnica. Analiza tretira problematiku ostvarivanja prava na naknadu nematerijalne štete od počinilaca zločina u ukviru krivičnog postupka. Njena izrada je dio aktivnosti[…]

Projekat „Mapiranje logora/mjesta zatočenja“ u Bosni i Hercegovini, 1992-1995.

Udruženje „Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu“ (CDTP) iz Banje Luke i Udruženje „Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u Bosni i Hercegovini“ (TPOS u BiH) iz Sarajeva i su u maju 2013. godine započeli rad na projektu ”Mapiranje logora/mjesta zatočenja u BiH, 1992-1995”, čiji je cilj da se empirijskim istraživanjem, u saradnji sa bivšim logorašima i udruženjima[…]