TEATAR MIRA UŽIVO

Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) iz Sarajeva, u saradnji sa Udruženjem Dea Dia iz Beograda, uz podršku Schüler Helfen Leben (SHL), obavještava javnost da će u subotu 21. novembra 2015. godine organizovati aktivnost na Trgu Fap-a u Priboju. To je centralna aktivnost, koja se organizuje u okviru projekta pod nazivom „Teatar mira uživo“, i biće održana u 11 sati izvođenjem predstave mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine.

 „Teatar mira uživo“ je projekat koji se realizuje u Bosni i Hercegovini i Srbiji i ima za cilj okupiti mlade ljude koji će kroz seriju radionica upoznati se sa pojmovima tranzicione pravde i suočavanja s prošlošću, a sve u cilju upoznavanja mladih sa prošlošću, ali i pomirenja i izgradnje pravednog mira.

 „Teatar mira uživo“ predstavlja doprinos organizacija mladih suočavanju društava iz Srbije i Bosne i Hercegovine sa procesuiranim slučajevima ratnih zločina i različitim oblicima kršenja ljudskih prava, jer kao što je rekao filozof George Santayana: „Oni koji se ne sjećaju prošlosti su osuđeni da je ponavljaju“. Tranziciona pravda je jedan od efikasnijih instrumenata da se ovo ponavljanje spriječi, a mladi su upravo oni od kojih će zavisiti da li će to i da se desi.