Brošura i agenda Konferencije „Politike izgradnje mira u regiji: opterećenja prošlosti i vizije budućnosti”

Brošura i agenda Konferencije „Politike izgradnje mira u regiji: opterećenja prošlosti i vizije budućnosti”, koja će se održati na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Brošura