Uslov za saradnju sa Haškim Tribunalom i usaglašenost Makedonije

Kada je Evropa osnovala regionalne organizacije radi sprovođenja standarda demokratije, ljudskih prava i vladavine prava, očekivalo se da se na evropskom kontinentu neće ponoviti masovna zverstva poput onih u Drugom svetskom ratu. Ipak, četrdeset godina nakon Drugog svetskog rata, Evropa se ponovo susrela sa masovnim nasiljem, ovog puta u bivšoj Jugoslaviji, sa kojim nije bila spremna da[…]

Prekrajanje prošlosti u javnom prostoru: slučaj grada Mostara

Društvene promjene, posebno one proistekle iz konflikta, potiču zajednice i pojedince da propituju kome i zašto pripadaju, odakle se crpi njihov identitet. Ovo je plodno tlo za revizionizam jer pitanje pripadnosti – posebno nakon obrata koji znače gubitak jednog zajedničkog identiteta (kakav je slučaj bio s jugoslavenskim), egzistencijalno je ali i pitanje moći u konfliktu i nakon[…]

No Country for Old Men

Četrnaest godina posle donošenja Zakona o rehabilitaciji iz 2006. verovatno je teško naći nadležni sud u Republici Srbiji koji nije donosio i ne donosi presude u skladu sa istim.[1] Ipak, ovde će posebna pažnja biti posvećena radu Okružnog suda u Šapcu. Pre svega, Okružni sud u Šapcu je bio jedan od najrevnosnijih u usvajanju zahteva za rehabilitaciju[…]

ISTORIJSKI REVIZIONIZAM KAO PLATFORMA NACIONALIZMA I PREPREKA TRAJNOM MIRU NA ZAPADNOM BALKANU

Intelektualne elite su bile ključni činilac konstituisanja nacionalne svesti i ideologije političkog nacionalizma u Evropi 19. veka. Postoji mnoštvo dokaza za prvorazrednu ulogu intelektualaca, a pre svega istoričara, kako u generisanju tako i u diseminaciji nacionalističkih ideologija i doktrina mladih evropskih nacija. Njima je bio poveren uzvišeni zadatak da kreiraju, utemeljuju i učvršćuju imaginativno osećanje istorijskog zajedništva[…]

Potreba revizije nastave istorije

Za istoriju se, i kao nauku i kao školski predmet, postojano, prećutno, ali podrazumevajuće  smatra da treba da bude podložna stalnoj reviziji. Ta potreba, pretvorena u postulat, uzima se zdravo za gotovo, i kad se radi o istinskim naučnicima i istraživačima, i o nastavnicima, kao i kada govorimo o demokratskim društvima i državama uopšte. Impuls za takvu[…]

Metodija Andonov Čento – heroj/izdajnik/heroj

Kraj Drugog svetskog rata omogućio je ostvarenje vekovnog sna makedonskog naroda da stvori sopstvenu državu. Naime, prva makedonska država proglašena je na prvom zasedanju Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije (ASNOM). Na tom zasedanju izabran je Prezidijum (predsedništvo) ASNOM-a, a Metodija Andonov Čento izabran je za prvog predsednika Prezidijuma. On je verovatno jedna od najupečatljivijih figura u makedonskoj[…]