Cijeli svijet je pozornica

Iako su Rimljani zabilježili ars gratia artis (umjetnost radi umjetnosti) u slučaju smještavanja teatra kao umjetničke forme edukacijskog procesa neće dobiti na vrijednosti. Kamp “Project on Peacebuilding” mijenja mišljenje običnog čovjeka i stavlja ga u poziciju kritičko-kreativnog mislioca o vrlo važnim temama koje su se izučavale, kako teorijski tako i praktično, a to su: ljudska prava, žrtve, život i rat, istina i činjenice, trauma – individualna i kolektivna, memorijali i proces memorijalizacije.

Grupne art terapije sa odraslim i mladim mogu biti veoma korisni procesi u prevazilaženju prve i druge generacije traumatičnih iskustava. Za mlade je približnija forma teatra koji u 19. stoljeću dobija odgojnu i revolucionarnu funkciju. Intencija takvog teatra je zbližavanje ljudi, razvoj zdravog dijaloga među različitostima, sigurna zona za lični i socijalni razvoj kao i razumijevanje istinske slobode govora. Upravo aktivnosti koje smo radili na ovom programu jak su pokazatelj da teatar može biti sredstvo pričanja snažnih priča našeg sociusa koji, sa velikom radošću, publika prihvata na pozitivan način bez ikakvog animozitetnog ponašanja. Također, projekat je objedinio i rad na kreiranju prijedloga memorijala za žrtve ove zemlje. Za žrtvu ne bi trebala biti važna nacionalnost, ali svjedoci smo da spomenici uporno ističu jednu stranu. Sa američkom spisateljicom, Dinom Greenberg, tehnikom kreativnog pisanja, nastao je prijedlog natpisa na spomen česmi za sve stradale žrtve ove zemlje iz mog pera.

Magla je spavala na nejakim plećima koja nose budućnost planete. Toneći u duboki san, duša bježi u nepregledne daljine strane običnom čovjeku koji želi živjeti samo običan i sretan život.

Stoga, umjetnost treba da govori i ovakvim temama jer totus mundus agit histrionem (cijeli svijet je pozornica)!

______________________________________

Mirovni kamp “Demokratija i ljudska prava u Bosni i Hercegovini: Prijedor 3 decenije od početka rata” u organizaciji udruženja Most Mira a u partnerstvu sa forumZFD, održao se u Kozarcu u periodu od 11. do 18.8.2022. godine za učesnike i učesnice od 18 do 30 godina starosti iz različitih gradova Bosne i Hercegovine (Kozarac, Prnjavor, Donji Vakuf, Bugojno, Foča i Sarajevo). Program mirovng kampa ponudio je jedinstven pogled na Bosnu i Hercegovinu, njenu politiku, kulturu, mlade ljude i njihovu ulogu u izgradnji mira. Ovaj tekst predstavlja osvrt jednog od učesnika kampa i doživljaj istog.