Istraživanje o kulturi sjećanja

Naslov: “Rat sjećanja. Istraživanje o mjestima stradanja i sjećanja na rat u BiH”

Izdavač: Centar za nenasilnu akciju Sarajevo – Beograd

Godina izdanja: 2016

Pred vama je publikacija Centra za nenasilnu akciju nastala kao dio projekta „Ratni spomenici u Bosni i Hercegovini (od 1991.)“. Cilj nam je bio istražiti (dokumentirati i analizirati) politiku memorijalizacije i kulturu sjećanja u Bosni i Hercegovini sa sve tri zaraćene strane, promatrajući ju je prvenstveno iz perspektive izgradnje trajnog mira i pomirenja.

Namjera ovog kritičkog osvrta je podizanje svijesti o trenutno prisutnim modelima kolektivnog sjećanja, poticaj na otvoreni dijalog o postojećim modelima memorijalizacije, te poziv za nalaženje novih rješenja koja će se, prije svega, usmjeriti na žrtve nepravde i nasilja, bez obzira na njihovo porijeklo. Identificirajući sličnosti i razlike etničkih modela sjećanja, i njihovu ukorijenjenost u nacionalne narative, nastojimo otvoriti prostor za konstruktivnu promjenu prema inkluzivnijoj, nenacionalističkoj, ka miru okrenutoj kulturi sjećanja. Ovaj će proces, nadamo se, barem dijelom osujetiti političku manipulaciju prošlošću te potaknuti dugoročne procese pomirenja, institucionalnu podršku i uključivanje širih slojeva društva u proces izgradnje trajnog mira na ovim prostorima.

Tijekom trogodišnjeg istraživanja snimili smo veliki broj spomenika te neobilježenih mjesta stradanja širom Bosne i Hercegovine, za njih ukupno 85 uspjeli smo prikupiti osnovne podatke.  Svaki spomenik prati njegova identifikacijska kartica u kojoj je označeno kome je, gdje i kada spomenik podignut (odnosno nije podignut, kao što je u slučaju neobilježenih mjesta stradanja), dimenzije (te predstavlja li spomenik dio spomeničkog kompleksa, ili stoji samostalno), doslovan navod teksta ispisanog na spomeniku, tko je inicirao podizanje spomenika, odakle su pristigla potrebna sredstva, jesu li i na čiji zahtjev na spomeniku vršene naknadne intervencije, te kakva je njegova današnja namjena (obilježavanja, komemoracije, posjete).

Prikupili smo opširan materijal, puno širi od početno planiranog monografskog izdanja. Prikupljajući materijal, vrlo smo se često susretali s ocjenama da se ovim spomenicima ne posvećuje dužna pažnja. Mnogi od njih po sebi su vrlo zanimljivi i vjerno predstavljaju dominantnu kulturu sjećanja u Bosni i Hercegovini, kao i percepciju postratne stvarnosti, te stoga nismo željeli propustiti priliku zabilježiti ih. Stoga smo odlučili da ćemo objaviti sve prikupljene podatke, na web stranici koju smo dizajnirali specifično za ovu svrhu (kulturasjecanja.org), kako bismo ovaj materijal učinili dostupnim široj javnosti. Ona će se i nadalje dopunjavati novim spomenicima i (ne)obilježenim mjestima stradanja, kao i svim relevantnim podacima koje o njima uspijemo pribaviti.