Jelena Trpković, slikarka

Rođena u Beogradu, u kom i živi. Izlagala je na samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu, i predavala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 1980. do 1999. živela u Dubrovniku. Priredila je osam knjiga iz zaostavštine svog supruga Milana Milišića, stradalog u granatiranju Dubrovnika 1991. Bila je aktivna u antiratnim i mitrovnim pokretima devedesetih u Beogradu.

Serija intervjua pod nazivom ARHITEKTURA TRAUME je nastala u saradnji Forum Ziviler Friedensdienst – Srbija i Ženergija.