Landscapes of Repair: Poziv za Doprinose

POZIV ZA DOPRINOSE
On-line izložba Landscapes of Repair
Rok: 10. juna 2021.

Pozivamo Vas da date doprinose za on-line izložbu landscapes of repair u Kosovu i Zapadnom Balkanu,
koja će biti otvorena u julu 2021. Zainteresovani smo za prikazivanje pet postojećih dela autora umetnika
iz Kosova koji predstavljaju ili se bave temom izložbe putem različitih umetničkih medija koji su pogodni
za platformu Kunstmatrix, uključujući fotografije, kratke filmove, snimljene izgovorene reči i multimedije.

Projekat Landscapes of Repair

Landscapes of Repair je zajednički projekat o post-traumatskim pejzažima u Kosovu, koji je rezultat
partnerstva između Univerziteta u Šefildu i međunarodnog NVO-a forumZFD. Projekat povezuje
istraživanje Univerziteta u Šefildu o post-traumatskim pejzažima zajedno sa ekspertizom forumZFD-a u
suočavanju sa prošlošću iz Kosovu i Zapadnom Balkanu. Landscapes of Repair teži uspostavljanju
platforme za saradnju kroz uključivanje lokalnih, regionalnih i međunarodnih istraživača, aktera civilnog
društva, lokalnih zajednica i umetnika sa fokusom na post-traumatsko stvaranje i izgradnju mesta,
dostupnost i transformaciju javnog prostora u Kosova nakon konflikta. Stavljajući u prvi plan lokalizovanu
rekultivaciju prostora koji su oblikovani traumom u regionu, projekat podstiče akademska istraživanja,
dokumentaciju i artikulaciju aktera civilnog društva u kontekstu popravke pejzaža kao obeležja lokalne,
regionalne i međunarodne društveno-političke dinamike.

Izložba

Izložba je jedan od tri rezultata ovog tekućeg zajedničkog projekta. Uz (i) simpozijum i (ii) e-publikaciju o
istim temama, (iii) izložba nastoji da angažuje civilne, umetničke i kulturne odgovore na suočavanje sa
prošlošću iz Kosova i Zapadnom Balkanu, reparacione procese lokalne memorijalizacije i arhitektonsku
rekonstrukciju, kao i povraćaj javnog prostora od strane onih koji ga stvaraju, zauzimaju i koriste.
Svaki umetnik koji bude dao doprinos će dobiti 400 evra honorara za svoj doprinos i biće zatraženo da
na pratećem simpozijumu da svoj doprinos u obliku unapred snimljenog govora ili uživo, a na osnovu
svog umetničkog dela. Predloženi doprinosi ne treba da budu veći od 1-5 MB i treba da odgovore na bilo
koje od sledećih pitanja:

  • Koji je vidljivi i nevidljivi uticaj sukoba i traume na izgrađeno okruženje, arhitekturu i javni prostor?
  • Kako su post-konfliktni pejzaži uključeni u procese lokalne memorijalizacije, ponovnog zauzimanja i obnove?
  • Kako izgleda popravka u post-traumatskim pejzažima Kosova i Zapadnog Balkana?
  • Koje mogućnosti pruža kreativna praksa u kritičkom angažovanju ovih mesta u sadašnjosti?
  • Kako možemo graditi pejzaže brige ili arhitekture mira koji doprinose pozitivnim društvenim promenama u regionu?
  • Kako možemo sprečiti da mesto ne bude instrumentalizovano kao sredstvo etno nacionalizma?

Molimo vas da Vaše odgovore pošaljete na obrascu na Google aplikaciji ovde do 10. juna 2021. Ako
imate pitanja, molimo vas pošaljite ih na emily-rose.baker@sheffield.ac.uk.