Poziv za učešće na radionici pisanja Wikipedija članaka

Dok smo u miru, žene preuzimaju odgovornost za sprečavanje ratova, a kada rat već počne žene se brinu o humanitarnim posledicama. Rat je loš. Niko ne voli rat. A da li se pitate, šta smo radili da rat sprečimo?

Šta znamo o mirovnom pokretu tokom ratova 90-ih? Na koji način se informišemo? Odakle saznajemo?

Kroz platformu Digital Majority bavimo se nejednakostima sa kojima se suočavamo u digitalnom prostoru. Istraživanja koja sprovodi Wikipedia pokazuju da su rodne predrasude prisutne i u uređivačkoj zajednici i na stranicama Wikipedije. Vidljivost i dostupnost žena na Wikipediji je ograničena, a činjenica da žene čine manje od 16% uredništva odražava se i na sadržaj – čak i o veoma značajnim ženama ima malo sadržaja. Odlučile smo da to promenimo. 

Organizacije Biopolis i forumZFD, u saradnji sa Wikimedia Srbija pokrenule su serijal besplatnih radionica digitalne pismenosti na kojima će polaznice i polaznici učiti kako da stvaraju sadržaje na Wikipediji, a projekat Present(ed) enciklopedija mira, posvećen je digitalnom otisku i znanju o ženama u mirovnom i antiratnom pokretu tokom ratova 90tih. 

Kroz Present(ed) izgradićemo bazu znanja o ključnim događajima, pojmovima, inicijativama i naravno – ženama koje su nepravedno zaboravljene i čija su dela sistematski prećutkivana a mogu biti značajan putokaz u današnje vreme. 

Radionica se održava 13. oktobra 2022. u Beogradu, u Endžio habu od 18 do 20 časova, dinamika nastave je jedna radionica nedeljno. Tekstovi koji nastanu kao rezultat zajedničkog rada biće objavljeni i honorisani. 

Datum 13. oktobar 2022.

Vreme 18h

Mesto Endžio hab, Dobračina 4, Beograd

Prijava: centar.biopolis@gmail.com ili hello.marijaratkovic@gmail.com