Udžbenici istorije u post-konfliktnim društvima: Obrazovanje za pomirenje? [Publikacija]

Izvor: Recom.link

Peti broj Foruma za tranzicionu pravdu obrađuje pitanje uloge obrazovanja u procesima suočavanja sa prošlošću i pomirenja, sa posebnim naglaskom na sadržaj udžbenika istorije u post-konfliktnim društvima i procesima demokratizacije. Ovo je publikacija Fonda za humanitarno pravo.

Sadržaj

Uvod ……………………………………………………………………………………………………. 7

Autori …………………………………………………………………………………………………… 9

Analiza sadržaja udžbenika istorije u Srbiji o ratovima u bivšoj Jugoslaviji

u svetlu utvrđenih činjenica pred MKSJ …………………………………………………….. 11

Prikazivanje ljudi u udžbenicima istorije …………………………………………………….. 26

Peter Gautschi

Udžbenici istorije u jugoistočnoj Evropi: suočavanje sa izazovima 21.veka ……. 34

Augusta Dimou

Udžbenici istorije u Srbiji …………………………………………………………………………. 44

Dubravka Stojanović

Udžbenici povijesti u Hrvatskoj ………………………………………………………………… 47

Snježana Koren

Analiza udžbenika historije u BiH ……………………………………………………………… 52

Vera Katz

Od istorije do sudnice i nazad: šta istoriografi ja može dobiti od presuda

za zločine u ratovima u bivšoj Jugoslaviji …………………………………………………… 64

Ivan Jovanović

Preuzmite PDF:

Udžbenici istorije u post-konfliktnim društvima: Obrazovanje za pomirenje?  (dvojezična publikacija)