Žalba na presudu protiv Holandije u vezi sa ubistvima u Srebrenici

Izvor: http://www.balkaninsight.com/

Žrtve rata podnose žalbu u Haagu tražeći da Holandija bude proglašena odgovornom za smrt svih Bošnjaka iz Srebrenice koji su ubijeni u julu 1995. godine.Denis Džidić, BIRN, Sarajevo

Udruženje “Majke enklava Srebrenica i Žepa” uložiće u četvrtak žalbu na presudu iz 2014. kojom je Holandija proglašena krivom za smrt oko 300 Bošnjaka nakon pada Srebrenice.

U julu 2014. godine, Okružni sud u Haagu je ustanovio da je Holandija kriva jer nije zaštitila 300 Bošnjaka nakon što je Srebrenica 11. jula 1995. pala u ruke Vojske Republike Srpske (VRS), te donio odluku da Holandija plati odštetu.

Advokat Udruženja “Majke enklava Srebrenica i Žepa” Marco Gerritsen kazao je za BIRN da očekuje da će u žalbenom postupku Holandija biti proglašena krivom za smrt svih Bošnjaka koji su stradali u Srebrenici i okolini nakon 11. jula 1995. godine.

“Važno je utvrditi odgovornost holandske države. Naime, mi imamo dokaze koji potvrđuju da su snage Ujedinjenih nacija (UN) željele da holandski vojnici ostanu i štite Bošnjake u Srebrenici, ali su predstavnici Ministarstva odbrane Holandije naložili svojim vojnicima da izađu iz te enklave”, rekao je Gerritsen.

Na ročištu u četvrtak, žalbu će iznijeti i Ministarstvo odbrane Holandije.

Nakon što su srpske snage zauzele Srebrenicu, mnogi bošnjački muškarci i dječaci pokušali su pobjeći kroz šumu, dok su ostali krenuli ka obližnjoj bazi u Potočarima, gdje je bio stacioniran holandski bataljon (poznat kao “Duchbat”).

Nekoliko stotina ljudi je uspjelo ući u bazu, ali su im holandske trupe rekle da će biti sigurni i van baze. Nakon što su ih predali u ruke VRS, oni su ubijeni.

Prema navodima presude, holandske vlasti su od noći 12. ili jutra 13. jula “znale ili trebale znati” da postoji mogućnost da će Bošnjaci biti pobijeni, zbog čega su proglašeni krivim za smrt oko 300 ljudi koje su tada predali.

Holandija je istom presudom oslobođena odgovornosti za smrt Bošnjaka koji su predati srpskim policajcima i vojnicima prije toga.

Gerristen je za BIRN rekao da će u žalbenom postupku prikazati dokument u kojem holandski ministar odbrane 11. jula navodi da strahuje za bezbjednost Bošnjaka.

“Stoga, postoji odgovornost Holandije za smrt svih predatih Bošnjaka”, rekao je Gerritsen.

Prema njegovim riječima, holandske vlasti su se samo brinule za sigurnost svojih vojnika, te je zbog užurbanog napuštanja Holanđana i predaje Bošnjaka “došlo do velikog stradanja civila”.

Na iznošenju žalbi biće prisutna i delegacija Udruženja “Majke enklava Srebrenica i Žepa”, čija je predsjednica Munira Subašić izrazila nadu da će Holandija biti proglašena krivom za smrt “svakog čovjeka i svakog djeteta”.

“Ne može se jednoj majci reći da je za njenog sina neko kriv, a drugoj reći da nije. Mi ćemo se boriti za pravdu i istinu do zadnjega dana”, rekla je Subašić.