Едукација за транзициската правда во Косово [документ]

Извор: recom.link


Застапување за вклучување на транзициската правда во официјалниот образовен систем
Документ на Фондот за хуманитарно право на Косово

ИЗВРШЕН ПРЕГЛЕД
Младите на Косово во моментов не се во тек во врска со прашањата за транзициската правда,  што претставува загрижувачки дефицит на знаење за важноста на справување со минатото. Поопшто, овој недостаток на знаење е впечатлив проблем на косовското општество како целина.
Оваа ситуација има далекусежни последици за помирување, општествената стабилност и позитивен мир. Имајќи предвид дека младите луѓе во Косово ја претставуваат иднината на земјата и дека младите се особено подложни на политизирани и изманипулирани верзии на историјата, од клучно значење е да се инвестира во нивното образование и да се запознаат со  знаење базирано на факти на оваа тема.
Овој труд ги истражува предизвиците поставени од страна на отсуство на образование на транзициската правда и заклучува дека точни дејствија да се одговори на ова прашање се недоволни. Според тоа, се залага за вклучување на поглавјето за транзициската правда во средно училишната програма за граѓанско образование .

Едукација за транзициската правда во Косово (PDF)​