Obrazovanje o tranzicionoj pravdi na Kosovu [policy paper]

Izvor: recom.link

Predlog politike koji zagovara uključivanje tranzicione pravde u zvanični srednjoškolski program

Policy paper Fonda za humanitarno pravo Kosova

REZIME
Mladi na Kosovu trenutno ne uče o pitanjima tranzicione pravde, što za posledicu ima zabrinjavajući nedostatak znanja o značaju suočavanja sa prošlošću. Opštije gledano, ovaj nedostatak znanja je upečatljiva karakteristika kosovskog društva u celini.
Ova situacija ima dalekosežne posledice po pomirenje, društvenu stabilnost i pozitivni mir. Uzevši u obzir da mladi na Kosovu predstavljaju budućnost države i da su mladi ljudi pogotovo podložni politizovanim i iskrivljenim verzijama istorije, ulaganje u njihovo obrazovanje je od presudnog značaja da bi im se pružilo znanje o toj temi zasnovano na činjenicama.
U ovom radu ispituju se izazovi koje predstavlja odsustvo obrazovanja o tranzicionoj pravdi i zaključuje se da su mere, koje se trenutno preduzimaju kako bi se to pitanje rešilo, nedovoljne. Stoga, ovaj rad se zauzima za to da poglavlje o tranzicionoj pravdi bude uvršćeno u nastavni program srednjih škola, u okviru građanskog obrazovanja.

Obrazovanje o tranzicionoj pravdi na Kosovu (PDF)