Проектот насловен “Мапирање на притворните кампови/притворните објекти во Босна и Херцеговина во периодот од 1992-1995”

Проектот насловен “Мапирање на притворните кампови/притворните објекти во Босна и Херцеговина во периодот од 1992-1995”

Во Мај 2013,асоцијацијата “Центар за Демокрација и Транзициска Правда(ЦДТП) од Бања Лука и асоцијацијата Транзициска Правда,Одговорност и Сеќавање во Босна и Херцеговина”(ТПОС во БиХ) од Сараево започнаа да работат во проектот насловен “Мапирање Притворни Кампови/Притворни Објекти во Босна и Херцеговина во периодот од 1992-1995”,целта на која е да спроведе емпириски истражувања во соработка со поранешниот притвор на камповски притвореници и употребуваат факти основани од страна на судовите,го документираат постоењето на притворните кампови,бројот и имињата на убиените притвореници и тортурите извршени врз нив и во други притворни објекти.

За време на подготвителната фаза  во Мај 2013,со анкета на притворениците и податоците за притворените кампови,затворите и други притворни објекти беше спроведена истата.

После ова,една истражувачка екипа на чело со координаторот на проектот  беше воспоставена.

Екипата се занимаваше со создавање од тотално 15 профили од притворните кампови и други притворни објекти кон крајот на 2013. Во 2014 истражувачкиот тим на чело со координаторот на проектот  додаде 150 профили од притворните кампови и други притворни објекти. За време на нивната тимска работа,истражувачите спроведија 358 интервјуа во поранешни притворни објекти.

Резултатите од нивната работа биле презентирани за време на прес-конференцијата која беше одржана на 25ти Февруари,2014 и 26ти Февруари,2015 во Сараево.

Проектот беше финансиран во 2013 од организацијата Бранителите на Граѓанското Право,кое исто така го подржуваше финансиски ЦДТП со формирање на веб страната на асоцијацијата и купување на опрема за работа(мултифункционална копи машина,диктафон и камера).

Во 2014 и 2015,проектот беше финансиран од Националниот Фонд за Демокрација,Бранителите на Граѓанското Право и фондот на браќата Рокфелер. Профилите може да се најдат на веб страните на двете асоцијации.