Судење/анализа:Спроведување на надомест на штета за жртвите од воените злосторства во криминалните постапки во БиХ.

Судење/анализа:Спроведување на надомест на штета за жртвите од воените злосторства во криминалните постапки во Босна и Херцеговина.

Во оваа прилика,ние би сакале да ја споделиме со вас новата објавена правна анализа од судењето насловена: Спроведување на надомест на штета за жртвите од воените злосторства во криминалните постапки во Босна и Херцеговина-Ситуацијата,Проблеми и Перспективи од авторката Адријана Ханушиќ,правен советник на судењето.

Анализата се фокусира на прашањето на спроведување на правото за да се добие надомест за повредите здобиени од сторителите на злосторствата во кривичната постапка.

Изработката на оваа анализа е дел од активностите спроведени од страна на судењето за целите на зголемување на јавната свест за постоењето на системски проблем и создавање на поволна средина со цел да се овозможи на повредените партии со специјален фокус на жртвите од сексуално насилство сторено за време на војни,да се спроведе правото во согласност со законските одредби,истовремено со кривичното гонење на сторителите на злосторствата.

Овој е линкот на онлајн pdf верзијата:

  • TRIAL CompensationClaim analysis BOS
  • TRIAL CompensationClaim analysis ENG http://goo.gl/2/2Gdemj