Balkan.Perspectives #21

Изложување на минатото – музеолошкиот пејзаж во Западен Балкан и справувањето со минатото

21-то издание на Балкански.перспективи е фокусирано на музеолошкиот пејзаж во Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија и Србија. Целта на ова издание е да поттикне дискусија за соодветните култури на сеќавање на насилното распаѓање на Југославија и нивното претставување во музеите во регионот. Статиите и поткастите детално ги разгледуваат музеите како места за сеќавање, меморализација и справување со минатото. Меѓутоа, музеите се дел од дискурзивното создавање на историјата и со тоа претставуваат места на меморија и создавање историја. Музеите не се неутрални и не ја одразуваат објективната реалност, туку се и агенти во динамичниот збир на процеси во контекст на градењето на нациите, оспоруваните истории и соодветните наративи. Затоа, преку ова издание  авторите и поткастите даваат свој придонес кон критичните и различните перспективи и пристапи за улогата и функцијата на музеите во регионот во контекст на справувањето со минатото.

Read more

Balkan.Perspectives PodCast

Подкастот Балкански.Перспективи е аудио формат на форумЗФД на темите Соочување со минатото и мировно образование на Западниот Балкан. Подкастот е продуциран на четири јазици (албански, БХСЦ, македонски и англиски) од четирите канцеларии на форумЗФД во Босна и Херцеговина, Косово, Северна […]

ПОЛИТИКА НА СЕЌАВАЊЕТО: нови музеи и нови истории

Директорот на Музејот на жртвите на геноцидот, историчарот Дејан Ристиќ, во телевизиско интервју во февруари годинава, најави почеток на работите за реконструкција на Централната кула и италијанскиот павилјон на комплексот кај Стариот саем. Овие работи, всушност, би биле продолжение на […]

Архитектурата на куполата на Музејот на африканската уметност во Белград: машинерија за сеќавање на деведесеттите

Историјата на музеите од нивното создавање до денес сведочи за тоа како тие редовно се вклучени во процесот на формирање и постојана реконструкција на националните идентитети. Меѓународните односи и конфликтите меѓу различните заедници во нив обично се целосно маскирани, бидејќи […]

Не/моќта на музеите и просторите на слободата во процесите на справување со минатото

(Врз основа на презентацијата со наслов „Музејот од предната линија. Моќта на музеите во справувањето со тешкото минато: Случајот на Историскиот музеј на Босна и Херцеговина“, Генерална конференција на ИКОМ, Прага, август 2022 г.) „Ние бевме такви какви што сте […]

Музеите „на чекање“

Интензивните геополитички, општествени и културни промени кои ги карактеризираа последните две децении од турбулентниот 20. век и не помалку динамичниот и драматичен почеток на 21. век беа придружени со забрзаниот развој на информациско-комуникациските технологии, како и забрзаниот процес на глобализацијата. […]

Подготовка на училиште семејна куќа во витруелен музеј: кокреативно и партиципативно истражување и искуство со виртуелната реалност

Во мај 2018 година, општина Приштина објави дека куќата во која дипломирале десет генерации средношколци меѓу 1992 и 1999 година ќе стане музеј. Оваа куќа е една од 3000 други локации низ Косово – вклучувајќи подруми, гаражи, соби и цели […]

Музеите на Косово: Студија на случај на Музејот во сеќавање на семејството Бериша во Сува Река (Сухарека)

Музеолошкиот пејзаж на Косово За време на војната во Косово во 1998-1999 година имаше сериозни прекршувања на меѓународното хуманитарно право меѓу Ослободителната војска на Косово (ОВК) и српските и југословенските полициски и воени сили: масакри, убиства, присилни исчезнувања, силувања, произволни […]

Институции на културна меморија – практични проблеми

Вивидно се сеќавам на мојата посета во Музејот на техниката и морепловство во Малме (Teknikens och Sjöfartens Hus) во 2017 година. Брзо по посетата, средувајќи ги впечатоците, сфатив дека авторите на поставката имале одлична идеја како да ја испорачаат својата […]

Импресум 21 – 11/2022

Главен и одговорен уредник: Александар Војвода

Редакциски тим: Сунита Даутбеговиќ-Бошњаковиќ, Мартин Филиповски, Ана Пејовиќ

Автори: Шкелзен Гаши, Линда Гусија, Ивана Хаџиевска, Елма Хашимбеговиќ, Ана Кнежевиќ, Нита Лучи, Мелина Садиковиќ, Нела Тонковиќ Ивана Хаџиевска

Поткасти: Босна и Херцеговина: Ѓорѓе Крајишник, Ослобоѓење КУН, Ѓорѓе Крајишник,Младен Бањц и Елма Хоџиќ Ќудиќ; Косово: Радио ТИЛЛТ, Аулоне Кадриу и Нора Прекази; Северна Македонија: Радио МОФ и Благоја Варошанец; Србија: радиоемисија Женергија на Радио Апарат.

Дизајн (насловна страница): „Енвинин“

Превод: ЛБГ Комуникации (албански), Луна Ѓорѓевиќ (БХЦС), Мартина Кимовска (македонски)

Лекторирање: ЛБГ Комуникации (албански/англиски), Зинаида Лакиќ (БХЦС), Жанет Ристоска (македонски)