Balkan.Perspectives PodCast

Подкастот Балкански.Перспективи е аудио формат на форумЗФД на темите Соочување со минатото и мировно образование на Западниот Балкан.

Подкастот е продуциран на четири јазици (албански, БХСЦ, македонски и англиски) од четирите канцеларии на форумЗФД во Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија и Србија.

Можете да се регистрирате за Подкастот Балкански.Перспективи на следните платформи:

Listen on Google Podcasts

Балкански.Перспективи Подкаст од Босна и Херцеговина

Балкански.Перспективи Подкаст од Косово

Балкански.Перспективи Подкаст од Северна Македонија

Балкански.Перспективи Подкаст од Србија