Balkan.Perspectives #21

Ekspozimi i së kaluarës – muzetë e Ballkanit Perëndimor dhe ballafaqimi me të kaluarën

Edicioni i 21-të i revistës Balkan.Perspectives fokusohet në peizazhet muzeologjike në Bosnje e Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni të Veriut dhe Serbi. Ky edicion mëton të shtjellojë kulturat përkatëse të kujtesës së shpërbërjes së dhunshme të Jugosllavisë dhe përfaqësimin e tyre në muzetë e rajonit. Artikujt dhe podkastet i shqyrtojnë me kujdes muzetë si vende të kujtesës, memorializimit dhe ballafaqimit me të kaluarën. Mirëpo, muzetë janë pjesë e krijimit të shpërndarë të historisë dhe kështu, përbëjnë vende të kujtesës dhe krijimit të historisë. Muzetë nuk janë neutralë dhe nuk pasqyrojnë realitete objektive. Ata janë dhe agjentë brenda një sërë procesesh dinamike në kontekst të kombndërtimit, historive të kontestuara dhe narrativave përkatëse. Prandaj, ky edicion, bashkë me autorët dhe të ftuarit në podkaste, mëton t’i kontribuojë këndvështrimeve dhe qasjeve kritike dhe të larmishme mbi rolet dhe funksionet e muzeve në rajon, brenda kontekstit të Ballafaqimit me të Kaluarën.

[expander_maker id=”2″ more=”Read more” less=”Read less”]

Kështu, ky edicion mbledh qëndrime të ndryshme mbi muzetë dhe ballafaqimin me të kaluarën në Ballkanin Perëndimor: kontributi i Melina Sadikoviqit nga Bosnja dhe Hercegovina përvijon lidhjet ndërmjet kujtesës, kohës dhe vendit dhe krijon kornizën për artikullin e historianes Elma Hashimbegoviq. Znj. Hashimbegoviq shtjellon në artikullin e saj (pa)fuqinë e muzeve si aktorë shoqërorë për ndryshime pozitive në Bosnje e Hercegovinë. Kontributet e Kosovës në këtë edicion përfshijnë një artikull nga Shkëlzen Gashi, i cili ka vizituar muzeun përkujtimor të masakrës së Familjes Berisha në Suharekë dhe kështu, rishikon peizazhin muzeal të Kosovës. Nga ana tjetër, Nita Luci dhe Linda Gusia paraqesin punën e tyre me Shtëpinë-Shkollë të Herticëve dhe projektin e tyre për Muzeun e Realitetit Virtual brenda mjediseve të sistemit të shkollave paralele në Kosovë. Ivana Haxhievska nga Maqedonia e Veriut shtjellon në artikullin e saj peizazhin muzeologjik maqedonas dhe çështje praktike. Nga Serbia, ky edicion i Balkan.Perspectives sjell artikullin e Ana Knezheviqit për punën e Muzeut të Artit Afrikan në Beograd dhe periudhën e viteve 1990-të. Në kontributin e saj, Nela Tonkoviqi analizon sfidat nga themelimi i Qendrës Memoriale “Staro Sajmište”.

Ky edicion përmban edhe seritë e reja të podkastit të Balkan.Perspectives. Si zakonisht, mund t’i dëgjoni ose shkarkoni podkastet nga uebfaqja jonë www.dwp-balkan.org ose nëpërmjet shërbimit tuaj të preferuar të dëgjimit si Spotify, Google Podcast ose Apple Podcast. Dëshirojmë të falenderojmë partnerët tanë, ekipin e produksionit prapa dhe para miktrofonëve dhe të ftuarit tanë që kanë kontribuar për podkastet. Në Bosnje e Hercegovinë falenderojmë Oslobođenje KUN, Đorđe Krajišnik, Mladen Banjac dhe Elma Hodžić. Në Kosovë, falenderojmë Qendrën për Praktikën e Narrativës, Radion TILLT, Aulonë Kadriun dhe Nora Prekazin. Në Maqedoninë e Veriut falenderojmë Radio MOF dhe Blagoja Varoshanec. Në Serbi, falenderojmë radioprogramin Ženergija në Radio Aparat dhe Ana Panic.

Ekipi redaktues i Balkan.Perspectives ju dëshiron lexim të këndshëm të artikujve, analizave dhe podkasteve.

Në emër të ekipit redaktues
Alexander Vojvoda
Kryeredaktor

[/expander_maker]

PodCast-it Balkan.Perspectives 

Podcast-i The Balkan Perspectives është formati audio i Ballafaqimit me të Kaluarën dhe Edukimit për Paqe në Ballkanin Perëndimor të forumZFD-së. Podcast-i prodhohet në katër gjuhë (shqip, BHKS, maqedonisht dhe anglisht) nga zyrat e forumZFD-së në Bosnje e Hercegovinë, Kosovë, […]

Muzetë “në pritje”

Ndryshimet intensive gjeopolitike, sociale dhe kulturore që kanë shenjuar dy dekadat e fundit të shekullit të trazuar 20-të dhe fillimi po aq dinanik dhe dramatik i shekullit 21-të janë përcjellë nga afër nga zhvillimi i shpejtë i teknologjive të informacionit […]

Impressum 21 – 11/2022

Kryeredaktor: Alexander Vojvoda

Ekipi redaktues: Sunita Dautbegović-Bošnjaković, Martin Filipovski, Ana Pejović

Autorë: Shkëlzen Gashi, Linda Gusia, Ivana Hadzievska, Elma Hašimbegović, Ana Knežević, Nita Luci, Melina Sadiković, Nela Tonković

Podkastet: Bosnja dhe Hercegovina: Đorđe Krajišnik, Oslobođenje KUN, Mladen Banjac dhe Elma Hodžić Kosovw: TILLT Radio, Aulonë Kadriu dhe Nora Prekazi Maqedoni e Veriut: Radio MOF dhe Blagoja Varoshanec Serbi: radioprogrami Ženergija nw Radio Aparat dhe Ana Panic

Dizajni (ballina): Envinion

Përkthimi: LBG Communications (shqip), Luna Đorđević (BHKS), Martina Kimovska (maqedonisht)

Korrektura gjuhësore: LBG Communications (shqip/anglisht), Zinaida Lakić (BHKS), Zanet Ristoska (maqedonisht)