PodCast-it Balkan.Perspectives 

Podcast-i The Balkan Perspectives është formati audio i Ballafaqimit me të Kaluarën dhe Edukimit për Paqe në Ballkanin Perëndimor të forumZFD-së. Podcast-i prodhohet në katër gjuhë (shqip, BHKS, maqedonisht dhe anglisht) nga zyrat e forumZFD-së në Bosnje e Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni të Veriut dhe Serbi”.

Mund të abonoheni për podkastin e Balkan.Perspectives në platformat transmetuese në vijim

Listen on Google Podcasts

Podkasti Balkan.Perspectives nga Bosnja e Hercegovina

Podkasti Balkan.Perspectives nga Kosova

Podkasti Balkan.Perspectives nga Maqedonia e Veriut 

Podkasti Balkan.Perspectives nga Serbia