Balkan.Perspectives #22

Ende të padukshëm dhe të padëgjuar! Perspektivat gjinore në kulturën e kujtesës në Ballkanin Perëndimor

Kanë kaluar tashmë shtatë vite që kur kolegia ime, asokohe kryeredaktorja, Maike Dafeld, shkroi në editorialin e saj për edicionin 09/2016 të Balkan.Perspectives: “Kur është fjala për ballafaqimin me të kaluarën në Ballkanin Perëndimor, respektimi i gjinisë zakonisht nënkupton diskutime vetëm dhe ekskluzivisht për dhunën seksuale ndaj grave gjatë kohës së luftës. Për rrjedhojë, gratë nuk shihen si agjente të ndryshimit; po ashtu ato nuk përfshihen kur përpiqen ta tejkalojnë të kaluarën e dhunshme dhe të rindërtojnë një shoqëri paqësore“.

Në shtatë vitet e fundit ka patur disa ndryshime dhe zhvillime. Mirëpo, ne ende përballemi me sfida kur diskutojmë për zërat e grave dhe rolet e tyre në ballafaqimin me të kaluarën e dhunshme të rajonit.

Read more

PodCast-it Balkan.Perspectives 

Podcast-i The Balkan Perspectives është formati audio i Ballafaqimit me të Kaluarën dhe Edukimit për Paqe në Ballkanin Perëndimor të forumZFD-së. Podcast-i prodhohet në katër gjuhë (shqip, BHKS, maqedonisht dhe anglisht) nga zyrat e forumZFD-së në Bosnje e Hercegovinë, Kosovë, […]

Arkivi Dytësor

Bisedë ndërmjet kuratoreve të Arkivit Dytësor të Kosovës, Erëmirë Krasniqi dhe Renea Begolli Erëmirë: Ju vetë jeni artiste, Renea. Sa keni ditur për gratë artiste të brezave të ndryshëm në Kosovë, para se të kuronit projektin Arkivi Dytësor? Renea: Për […]

KUJTIMET GËNJEJNË, GRATË JO

Kujtimet gënjejnë, gratë jo. Nuk është e vërtetë që historinë e shkruajnë vetëm fitimtarët. Historinë e shkruajnë burrat në pushtet. Gjatë luftës, gratë shndërrohen në qytetare të dorës së dytë dhe roli i tyre ndahet ndërmjet detyrave të mërzitshme për […]

A do të marrë ndonjë gjë emrin e tyre?

Kujtimi i rolit të grave gjatë luftës në Bosnje e Hercegovinë Nëse mbështetemi ekskluzivisht tek programet dhe mesazhet përkujtimore, emërtimet e rrugëve, emërtimet e institucioneve dhe çfarë është shkruar në pllakat memoriale dhe monumentet në Bosnje e Hercegovinën e pasluftës, […]

Kështu nuk durohet!

“Kështu nuk durohet!” Me 17 shkurt 2023, teksa Kosova festonte 15-vjetorin e pavarësisë, një gazetar pyeste njerëzit në rrugë se kush mendonin ata që ishte figura qendrore në Kosovë. Të gjithë përmendën burra, emrat e të cilëve të gjithë i […]

Impressum 22 – 03/2023

Kryeredaktor: Alexander Vojvoda

Ekipi redaktues: Sunita Dautbegović-Bošnjaković, Martin Filipovski, Ana Pejović

Autorë: Maja Atanasova, Renea Begolli, Jasmina Čaušević, Aulonë Kadriu, Edo Kanlić, Erëmirë Krasniqi, Simona Mladenovska, Maša Samardžija, Jasmina Tešanović

Podkastet: Bosnja e Hercegovina: Đorđe Krajišnik, Vanja Šunjić dhe Maida Zagorac Kosovw: TILLT Radio, Serbeze Haxhiaj, Aulonë Kadriu dhe Lura Limani Maqedonia e veriut: Radio MOF dhe Simona Mladenovska Serbia:

Dizajni (ballina): Envinion

Përkthimi: LBG Communications (shqip), Luna Đorđević (BHKS), Martina Kimovska (maqedonisht)

Korrektura gjuhësore: LBG Communications (shqip/anglisht), Zinaida Lakić (BHKS), Zanet Ristoska (maqedonisht)