Balkan.Perspectives #22

Još uvek nevidljive i nečujne! Rodne perspektive u kulturama sećanja

Prošlo je već sedam godina otkako je moja koleginica, a potom i glavna urednica, Maike Dafeld, napisala u svojoj uvodnoj reči za časopis Balkan.Perspectives izdanje 09/2016: Kada je u pitanju suočavanje s prošlošću na Zapadnom Balkanu, poštovanje roda obično znači razgovarati samo i isključivo o seksualnom nasilju nad ženama tokom rata. Kao posledica toga, žene se ne vide kao agenti promena, a takođe nisu uključene kada pokušavaju da prevaziđu nasilnu prošlost i ponovo izgrade mirno društvo.

Bilo je nekih promena i razvoja u proteklih sedam godina. Međutim, i dalje se suočavamo sa izazovima kada razgovaramo o ženama i njihovoj ulozi u suočavanju sa nasilnom prošlošću regiona.

Read more

Sekundarna arhiva

Razgovor između kustosa Sekundarne arhive Kosova Eremire Krasnići i Renee Begoli Sekundarna arhivaRazgovor između kustosa Sekundarne arhive Kosova Eremire Krasnići i Renee Begoli Eremira: I sama si umetnica, Renea. Koliko si znala o umetnicama različitih generacija na Kosovu pre projekta […]

фото: Симона Младеновска

Perspektiva u prošlosti

Ako živite na Balkanu, ponekad ako imate sreće, a često ako je nemate, postanete svesni da u ovom delu sveta ljudi imaju veoma specifične poglede na koncept poštovanja prema ženama. Ta specifičnost se ogleda u tome da se koncept izgleda […]

Po njima se ništa neće zvati?

Sjećanje na ulogu žene u ratu u Bosni i Hercegovini Ako bismo se pouzdali isključivo u programe i poruke komemoracija, nazive ulica i institucija, poruke sa spomen-ploča i spomenika, u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini (BiH) bi se teško moglo povjerovati […]

Ovo je nepodnošljivo!

Sedamnaestog februara 2023. godine, kada je Kosovo slavilo 15. godišnjicu nezavisnosti, jedan novinar je na ulici pitao ljude ko je po njihovom mišljenju centralna ličnost Kosova. Svi su pominjali muškarce, čija smo imena svi ranije čuli. Bahrije Kastrati, niti bilo […]

Impresum 22 – 03/2023

Glavni urednik: Alexander Vojvoda

Urednički tim: Sunita Dautbegović-Bošnjaković, Martin Filipovski, Ana Pejović

Autori/ce: Maja Atanasova, Renea Begolli, Jasmina Čaušević, Aulonë Kadriu, Edo Kanlić, Erëmirë Krasniqi, Simona Mladenovska, Maša Samardžija, Jasmina Tešanović

Podkasti: Bosna i Hercegovina: Đorđe Krajišnik, Vanja Šunjić i Maida Zagorac; Kosovo: TILLT Radio, Serbeze Haxhiaj, Aulonë Kadriu i Lura Limani; Sjeverna Makedonija: Radio MOF i Simona Mladenovska Srbija:

Dizajn (Naslovna stranica): Envinion

Prevod: LBG Communications (Albanski), Luna Đorđević (BHSC), Martina Kimovska (Makedonski)

Lektura: LBG Communications (Albanski/Engleski), Zinaida Lakić (BHSC), Zanet Ristoska (Makedonski)