Balkan.Perspectives#18

Put Zapadnog Balkana u EU? Suočavanje sa prošlošću i EU integracije

Evropska unija je igrala i još uvek igra važnu ulogu u kontekstu tranzicione pravde i procesima suočavanja sa prošlošću nakon nasilnih sukoba u državama bivše Jugoslavije tokom 1990-ih i ranih 2000-ih. Posle više od dvadeset godina jakog uticaja Evropske unije u regionu, koje su pozicije država Zapadnog Balkana u odnosu na integracije u EU institucije i sticanje statusa članstva? Kakvu ulogu igraju procesi tranzicione pravde i sveobuhvatno suočavanje sa prošlošću u kontekstu evropskih integracija Zapadnog Balkana?

Najnovija istraživanja javnog mnjenja o Evropskoj uniji  pokazuju da je članstvo u EU još uvek visoko prioritetno u većini zemalja Zapadnog Balkana, a naročito se spominju sloboda kretanja, mir i bezbednost kao glavni motivi za ulazak u klub. Novo izdanje časopisa Balkan.Perspectives istražuje ove motive i smešta tranzicionu pravdu i suočavanje sa prošlošću u poseban fokus analize, izveštaja i rasprava ovog broja časopisa.

U ovom izdanju objavljeni su tekstovi Hate Kujraković iz Bosne i Hercegovine, prof. Antona Vukpalaja sa Kosova, dr Slađane Lazić i Dragana Popovića iz Srbije. Svi ovi autori su se uputili u istom smeru, ali iz različitih pozicija. Koji je značaj tranzicione pravde i suočavanja sa prošlošću u kontekstu težnje ka ulasku u Evropsku uniju u njihovim državama?

Pročitaj više

Prespanski sporazum – tri godine kasnije

Više od tri godine prošlo je od potpisivanja Prespanskog sporazuma, kojim je završena dvadesetpetogodišnja rasprava između Grčke i Severne Makedonije koja je decenijama remetila bilateralne odnose između ova dva suseda. Makedonija je zvanično postala Republika Severna Makedonija, a Grčka je […]

Impressum 18 – 11/2021

Glavni urednik: Alexander Vojvoda

Urednički tim: Sunita Dautbegović-Bošnjaković, Martin Filipovski, Ana Pejović

Autori: Berina Bukva Alibašić, Aidan Hehir, Hata Kujraković, Sladjana Lazić, Dushica Nofitoska, Dragan Popović, Ognen Vangelov, Anton Vukpalaj

Podkasti: Bosnia and Hercegovina: media platform Naratorium, Đorđe Krajišnik, Lejla Gačanica and Nerzuk Ćurak. Kosovo: TILLT Radio team, Labinot Greiçevci and Serbeze Haxhiaj. North Macedonia: Radio MOF and Ognen Vangelov. Serbia: radio show Ženergija on Radio Aparat, Zoe Gudović i Marijana Toma.

Dizajn (Naslovna stranica): Envinion

Prevod: LBG Communications (Albanian), Luna Đorđević (BHCS), Martina Kimovska (Macedonian)

Lektura i korektura: LBG Communications (Albanian/English), Zinaida Lakić (BHCS), Zanet Ristoska (Macedonian)