Međunarodna naučna konferencija Politike izgradnje mira u regiji: opterećenja prošlosti i vizije budućnosti

Poziv za učešće i prijavu radova

Poštovani,

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i forum ZFD organiziraju dvodnevnu međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom:

Politike izgradnje mira u regiji: opterećenja prošlosti i vizije budućnosti

Konferencija će se održati od 19. do 22.oktobra 2017.godine na Fakultetu političkih nauka.

Rad konferencije bit će organiziran kroz sljedeće panele:

 1. Interpretacije BiH u nacionalnim vizurama
 2. Izgradnja mira u suvremenoj Bosni i Hercegovine: izazovi i pouke
 3. Uloga vanjskih aktera u procesu izgradnje mira u regiji
 4. Tranzicijska pravda i kultura sjećanja
 5. Civilno društvo i izgradnja mira
 6. Budućnost izgradnje mira u regiji

Jedan poseban panel bit će posvećen prezentaciji istraživanja doktoranata čiji je znanstveni fokus usmjeren na različite dimenzije politike izgradnje mira u regiji. Učesnici konferencije bit će univerzitetski profesori, istraživači i predstavnici organizacija civilnog društva, prevashodno iz Bosna i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, ali i drugih država.

Na konferenciji će, između ostalih, učestvovati:

 • dr Nenad Dimitrijević, Central European University
 • dr Stef Jansen, University of Manchester
 • dr Dejan Jović, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet političkih znanosti
 • dr Tihomir Cipek, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet političkih znanosti
 • dr Radmila Nakarada, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka
 • dr Nerzuk Ćurak, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet političkih nauka
 • dr. Šaćir Filandra, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet političkih nauka

Radni jezici konferencije su bosanski/hrvatski/srpski i engleski jezik.

Prijave radova moraju da sadrže ime i prezime, naziv organizacije/institucije, naslov rada i apstrakt rada (do 250 riječi). Krajnji rok za prijavu je 01. juni. Autori će biti obavješteni o (ne)prihvatanju radova do 30. juna.

Prijave radova slati na adresu: sead.turcalo@fpn.unsa.ba

PDF verziju poziva mozete preuzeti ovdje :Poziv_konferencija_FPN-ZFD