“Sjećanje u pokretu”- pedagoški alat i treninizi/ Dokumentacija i evaluacija 2015

Nakon serije od 10 treninga za trenere „Sjećanje u pokretu“ – pedagoški alat o kulturi sjećanja, iniciranoj, kreiranoj i uređenoj od strane forumZFD-a, u bliskoj saradnji sa partnerima – EUROCLIO-HIP BiH, Anne Frank House, YIHR, HiA, Mreža za izgradnju mira BiH i pax christi Aachen, nastavnicima, historičarima i ekspertima iz oblasti suočavanja sa prošlošću, 124 nastavnika, profesora i aktera u organizacijama koje se bave obrazovanjem za mir, obučeni su za upotrebu Alata na svojim poljima djelatnosti u periodu mart-novembar 2015.

Projektni parneri zaprimili su oko 30 pisanih izvještaja i povratnih informacija do sada o uspješno primjenjenom Alatu sa učenicima u BiH, Njemačkoj i Srbiji. Kao ‘pars pro toto’ stečenog iskustva i kao uzorak utjecaja ostavljenog na terenu, sa zadovoljstvom naglašavamo sljedeća pozitivna iskustva koja daju pregled pedagoškog didaktičkog potencijala Alata, kada ga koristi motivisan i obučen nastavnik koji je bio dio projekta.

Još jednom svim učesnicima se zahvaljujemo na učešću na treninzima “Sjećanje u pokretu”, kao i na brojnim povratnim informacijama sa terena nakon implementacije alata. Njihova iskustva sa terena su nam bila vrlo bitna za publikaciju zajedničke evalucije edukativnog programa “Sjećanje u pokretu” za 2015. godinu, kao i za drugo izdanje alata u 2016. godini, u koji ćemo uključiti povratne informacije.

Dokumentaciju i evaluaciju možete pronaći u BHS i engleskoj verziji. Evaluacija i dokumentacija je dostupna na našoj regionalnoj stranici o suočavanju sa prošlošću, kliknite ovdje.

U ime projektnih partnera,


forumZFD BiH i EUROCLIO-HIP BiH