Želim da mi se čuje glas

Od srijede, 13. septembra, u narednih 10 radnih dana, DwP-Balkan će svaki dan objaviti jednu usmenu priču s preživjelom seksualnog nasilja, koja je dio knjige sjećanja “Želim da mi se čuje glas: Knjiga sjećanja sa ispovijestima žena koje su preživjele torturu tokom posljednjeg rata na Kosovu“.

Cilj projekta je dokumentovanje individualnih narativa i sjećanja žena u ratu, što će dodatno doprinijeti procesu suočavanja sa prošlošću, socijalnoj i tranzicijskoj pravdi, a priče istodobno predstavljaju održiv resurs za aktiviste za ljudska prava, watchdog i zagovarače,  kreatore politika, istraživače, akademike i umjetnike za njihov daljnji rad.

“Želim da mi se čuje glas: Knjiga sjećanja sa ispovijestima žena koje su preživjele torturu tokom posljednjeg rata na Kosovu“, urađena je od strane forumZFD – Kosovo programa i Integra, u saradnji sa Centrom Kosova za Rehabilitaciju Preživjelih Torture, a podržana je od strane Njemačkog Federalnog ministarstva za saradnju i ekonomski razvoj, Fondacije Rockefeller Brothers, Fondacije Charles Stewart Mott i UN Women.