Акција за изразување на подршка за основањето на РЕКОМ иницијативата која се одржала во Банња Лука.

Здружението Центар за Демокрација и Транзициска Правда организираа друга акција со цел обезбедување подршка на основањето на РЕКОМ иницијативата.

Реком  е граѓанска иницијатива која ги поканува земјите на поранешната Југославија заеднички да ја зајакнат Регионалната комисија за наоѓање на факти за воени злосторства, повреди на жените  и негирање на други човечки права сторени во земјите на поранешната Југославија.

Акцијата се одржа на 25ти Април,2015 на плоштадот  Трг Крајине во Бања Лука.

Вработените на ЦДТП,заедно со група на волонтери  и активисти од Бања Лука учествуваа во акцијата.

Тие собраа 67 потписи кои го подржуваа основањето на РЕКОМ и дистрибуираа 85 билтени на РЕКОМ иницијативата и 125 летоци.

ЦДТП така продолжи да ја промовира РЕКОМ иницијативата и дисеминацијата,јавната подршка започна преку меѓународниот РЕКОМ проект,кој е единствениот кој може да ги елиминира ограничувањата и одбраната од судењето,обезбедување на факт-наоѓачи на сите воени злосторства и да доведе во јавноста признание на сите жртви како пред потребно за вградување на слобода,доверба и неповторување на злосторствата.

Воените злосторства и жртвите нема да бидат заборавени.

Преку акцијата “јас го подржувам РЕКОМ” ние ја изразуваме нашата почит кон сите жртви и одговорноста за понатамошна одбрана од злосторствата.