Balkan.Perspectives#13

Të sfidosh të vërtetën

Në fillim të vitit 2015 pata lexuar një artikull në “Balkan Insight” për 170 serbë, 90 prej të cilëve nga Kosova, që po e mirëprisnin edhe një tjetër Vit të Ri në Kërnjaça, e fundit qendër kolektive për refugjatë që […]