Balkan.Perspectives #15 – ALB

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kushtëzimi i TPNJ-së dhe pajtueshmëria e Maqedonisë së Veriut me të

Teksa Evropa themelonte organizata rajonale për zbatimin e standardeve të demokracisë, të të drejtave të njeriut dhe të sundimit të ligjit, pritshmëritë ishin që mizoritë masive si ato që ndodhën gjatë Luftës së Dytë Botërore të mos përsëriteshin më në kontinentin evropian. Megjithatë, 40 vjet pas Luftës së Dytë Botërore, Evropa sërish u godit nga dhuna masive, këtë herë në […]

Lexo më shumë

Riformësimi i së kaluarës në hapësirën publike: rasti i Mostarit

Ndryshimet shoqërore, sidomos ato që rrjedhin nga konflikti, nxisin si komunitetet, ashtu edhe individët, që të vënë në pikëpyetje se kujt i përkasin dhe përse dhe cili është burimi i identitetit të tyre. Ky është terren pjellor për revizionim, pasi çështja e përkatësisë – sidomos pas kthesave që rezultojnë në humbjen e identitetit të përbashkët (sikurse ishte rasti me identitetin […]

Lexo më shumë

Revizionimi i historisë si platformë për nacionalizmin dhe pengesë për paqen e qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor

Elitat intelektuale kanë qenë faktor kyç në ndërtimin e vetëdijës kombëtare dhe ideologjisë së nacionalizmit politik në Evropën e shekullit të nëntëmbëdhjetë. Ka shumë dëshmi për rolin kryesor që kanë luajtur intelektualët, kryesisht historianët, si në gjenerimin dhe shpërndarjen e ideologjive nacionaliste, ashtu edhe të doktrinave të kombeve të “reja” evropiane. Atyre u është caktuar detyra fisnike për të krijuar, […]

Lexo më shumë

Nevoja për rishikimin e të mësuarit të historisë

Ekziston një përcaktim i pathënë, por i nënkuptuar, se historia, si shkencë dhe si lëndë mësimore, duhet t`i nënshtrohet rishikimit të vazhdueshëm. Ky përcaktim është shndërruar në postulat të mirëqenë për shkenctarët dhe hulumtuesit e mirëfilltë, për mësimdhënësit, por edhe për shoqëritë e shtetet demokratike në përgjithësi. Nxitja për një rishikim të tillë buron nga zhvillimet e hulumtimeve të vazhdueshme, […]

Lexo më shumë

Ndryshimi i teksteve mësimore të historisë parakusht për normalizimin e marrëdhënieve

Ky shkrim synon të vërë nën objektiv qasjen ndaj zhvillimeve në Kosovë në harkun gati njëshekullor (1912-2000) nëpër tekstet mësimore për shkolla fillore e të mesme të Kosovës e të Serbisë, të miratuara nga ministritë përkatëse të arsimit, me qëllim që të krahasojë përshkrimet e bëra në këto historiografi duke i nxjerrë ngjashmëritë dhe dallimet mes tyre. Në këtë shkrim […]

Lexo më shumë

Metodija Andonov – Çento – Hero/Tradhëtar/Hero

Përfundimi i Luftës së Dytë Botërore çoi në realizimin e ëndrrës së kahmotshme të popullit maqedonas për të krijuar shtetin e vet. Përkatësisht, në Sesionin e Parë të ASNOM-it u shpall shteti i parë maqedonas. Në të njëjtin sesion u zgjodh edhe Presidiumi (Kryesia) i ASNOM-it. Metodija Andonov Çento u zgjodh si kryetari i parë i Presidiumit. Ky njeri është […]

Lexo më shumë