Balkan.Perspectives#14

EDITORIAL ~ Broj 14 – 04/2020

Dragi čitaoci i čitateljke,

Suočavanje sa prošlošću je teško svarljiva tema, naročito na Zapadnom Balkanu, sklonom konfliktima. Pre nego što su onlajn platforme ovde dramatično stupile na scenu, svaka istina iz tih konflikata bila je podložna manipulacijama lidera i njihovih propagandnih mehanizama u cilju oživljavanja mita velikih nacija. Sada su ove istine izložene neophodnom kritičkom promišljanju i čini se da društvene mreže i medijske platforme mogu biti mehanizmi ponovnog oblikovanja ovih procesa, naročito kada je reč o transparentnosti i proveri činjenica.

Međutim, onlajn sfera ima svoje nedostatke, naročito kada je reč o osetljivim temama poput onih vezanih za konfliktnu prošlost. Priroda interneta, koji je ‘slobodan za svakog’, i instant platformi, koje nam društvene mreže pružaju, znači da svako može da napiše, objavi i podeli bilo koje mišljenje koje doživljava kao „istinu“, a time dopre i do široke publike veoma brzo.

[expander_maker id=”2” more=”Pročitaj više” less=”Sakrij”]

Ono što onlajn prostor radi jeste rušenje mnogih prepreka protoku informacija pružajući nam pristup i činjenicama i dezinformacijama, dozvoljavajući nam da ih delimo bez obzira na fizičke granice koje nas sputavaju. Ovo nam svima daje moć da proveravamo medijske izvore, činjenice, i jedni druge. Naravno, ova ogromna sloboda izražavanja koju imamo dolazi uz veliku odgovornost da posmatramo jedni druge. Onlajn komentari imaju izvesnu dozu anonimnosti, koja takođe može biti zloupotrebljena za vređanje i ispoljavanje sopstvenog bola putem optužbi i posramljivanja drugih, negiranja ratnih zločina i sopstvenih osećanja kolektivne krivice te održavanja retorike ‘mi’ i ‘oni’. Dakle, iako imamo ovaj sjajan resurs u realnom vremenu na dohvat ruke, mi imamo izbor da ga koristimo za kritičku analizu prošlosti, proveru činjenica, šire saznanje, ili da potenciramo demagoške agende i nastavimo međusobno produbljivanje podela i nepoverenja. Imajući to u vidu, suočavanje sa prošlošću onlajn nije pouzdan zadatak.

Tanka je linija između samoizražavanja i širenja demagogije. U ovom broju časopisa Balkan.Perspectives naši autori, saradnici širom Zapadnog Balkana, ističu načine na koje se ova linija pomera i savija. Belma Buljubašić, Besnike Salihu, Fahri Hiseni, Fitim Gashi, Jovana Prusina, Katerina Smileva, Srđan Puhalo i Vladan Đukanović potiču iz novinarskih, advokatskih i akademskih zajednica i civilnog društva, i uprkos tome što pišu iz različitih uglova poklapaju se po mnogim osnovama.

Od lažnih vesti, preko govora mržnje, etničke stereotipizacije i forsiranja političke retorike, do pamćenja onoga što je zaboravljeno, suočavanja sa dezinformacijama o sudski dokazanim činjenicama, do inovativnog predstavljanja ovih činjenica, interaktivnog angažovanja građana i kritičke analize tanko prikrivene propagande, društvene mreže i onlajn platforme su moćna, dalekosežna sredstva za suočavanje sa prošlošću – ali obazrivo.

Za kraj, četrnaesti broj časopisa Balkan.Perspectives pod naslovom „Zapadni Balkan na mreži: kako se suočavati sa prošlošću u digitalnom dobu?“ takođe je naše prvo potpuno onlajn izdanje. Od sada će svi brojevi časopisa biti objavljivani samo u digitalnoj formi i dostupni na DwP-Balkan.org.

Nadamo se da će vam tekstovi ovog izdanja časopisa Balkan.Perspectives biti inspirativni i zanimljivi. Kao i uvek, vaši komentari su dobrodošli – pišite nam na adresu:

balkan.perspectives@forumzfd.de.

Budite bezbedni u ova nesigurna vremena,

Vanessa Robinson-Conlon, glavna i odgovorna urednica

[/expander_maker]

Blizu a nepovezani

Foto: Fahri Hiseni Teško je komentarisati o međuetničkim odnosima u bilo kom društvu, i balkanska perspektiva u tom smislu nije nikakav izuzetak. Jedan od razloga je kompleksan istorijski kontekst unutar kog države ovog poluostrva postoje. U svakom društvu na Balkanu […]

Unutar zamke lažnih vesti

Foto: Fitim Gashi Upozorenje: ovaj članak sadrži snažan rečnik koji opisuje seksualno nasilje nad ženama koje se dogodilo tokom rata na Kosovu. Jedna poslanica izazvala je skandal sa fotografijom na dan kada je Skupština Kosova usvojila Rezoluciju o genocidu Srbije […]

Suđenja su pri kraju – šta sada?

Foto: Jovana Prusina Kada govorimo o tranzicionoj pravdi, govorimo o krivičnoj pravdi, žrtvama i svedocima, nestalim i interno raseljenim licima i njihovim porodicama, masovnim grobnicama i pravu na istinu, reparacijama, lustracijama… I tako u nedogled. Rat se meša u sve […]

Suočavanje sa prošlošću u digitalnom dobu

„Suočavanje s prošlošću odnosi se na procese prorade nasilne prošlosti, što znači nasilja prema svim žrtvama bez obzira na njihovu etničku, političku i drugu pripadnost. Suočavanje s prošlošću zbiva se u određenom društvu na različitim razinama: osobnog suočavanja, tj. prorade […]

Sjećanje na društvenim mrežama

Foto: Vladan Đukanović Društvene mreže često tretiramo kao nešto novo i nepoznato iako su one dio naše svakodnevnice duže od decenije. Već od početka njihovog masovnijeg prodora na Balkanu prostor su za razgovor o suočavanja sa prošlošću, reprodukujući postojeće sadržaje […]

Impressum 14 – 04/2020

Glavna i odgovorna urednica: Vanessa Robinson-Conlon

Urednički tim: Sunita Dautbegović-Bošnjaković, Martin Filipovski, Srđan Hercigonja, Vjollca Islami Hajrullahu, Nehari Sharri

Autori: Belma Buljubašić, Besnike Salihu, Fahri Hiseni, Fitim Gashi, Jovana Prusina, Katerina Smileva, Srđan Puhalo, and Vladan Đukanović

Dizajn (naslovne strane): Envinion

Prevod: LBG Communications (albanski), Luna Đorđević (BHS), Martina Kimovska (makedonski)

Lektura i korektura: LBG Communications (albanski), Zinaida Lakić (BHS), Zanet Ristoska (makedonski), Lauren Hanna (engleski)