Balkan.Perspectives#17

Kad se trauma i nasilje ogledaju u prostoru

“Ovo su pejzaži koji se nisu izlečili prolaskom vremena, u kojima ulozi traumatičnog sećanja ostaju osporeni, a nasleđe onoga što se tamo dogodilo nastavlja da utiče na sadašnjost”

Dragi čitaoci časopisa Balkan Perspectives,

na Zapadnom Balkanu, nakon ratnih sukoba iz devedesetih i s početka dvehiljaditih, trauma i nasilje su se upisali u mnoge društvene sfere. Različita izdanja Balkan.Perspectivesa tematizovala su političke, društvene i kulturne implikacije, kao i potrebu da se stalno i kritički osvrćemo na uticaj tih sukoba na društva u zemljama bivše Jugoslavije.

Novo izdanje Balkan.Perspectivesa namerava da ovim temama doda još jedno značenje. Balkan.Perspectives #17 “Nasilje na delu – Trauma i rat u arhitekturi i javnom prostoru”  kritički je osvrt na to kako su trauma, rat i nasilje oblikovali naše neposredno okruženje, zgrade i mesta u kojima živimo, čineći stoga traumu delom naše svakodnevice, doprinoseći glorifikaciji nasilja i etnonacionalističkih diskursa. Uništenje određenih zgrada i spomenika, kulturnog nasleđa ili javne infrastrukture bilo je strategija tokom ratnih sukoba u regionu. Istraživači su skovali izraze poput „urbicida“, „ratnih pejzaža“, „memoricida“ ili „rathitekture“ da bi opisali ove fenomene. Ovi izrazi ističu da gradovi ne samo da su bili fizička mesta sukoba već su i arhitektura i javni prostor takođe postajali delom vojnog naoružanja.

Pročitaj više

Kosovski bioskopi u kontekstu: reportaža

Moja refleksija o odnosu između kosovskih bioskopa, javnih mesta, društvenih angažovanja, i suočavanja sa prošlošću zasnovana je na mom aktuelnom iskustvu o procesu oživljavanja starih bioskopa i izgradnji savremene kulturne institucije angažovane u eksperimentalnim i umetničkim oblicima istraživanja vizuelne i […]

Arhitortura prethodne dve decenije

Godine 2014. napisao sam tekst za Venecijansko bijenale sa fokusom na razumevanje slojevitosti kosovskih gradova, opisavši kako višeslojnost nastaje kao kompleksan rezultat istorijskih i društvenih okolnosti, pa čak i političkih sistema. Nije mi bilo teško da prepoznam jasne tragove svakog […]

Memorijalizacija sadašnjosti

Photos by: Adela Jusić Opis fašizma Benedetta Crocea kao ‘suvremenog oboljenja morala’ može poslužiti kao zgodno polazište za promišljanje fenomena masovne izgradnje revizionističkih, negacionističkih i klerofašističkih spomenika širom Bosne i Hercegovine, koji prije da memorijaliziraju sadašnjost nego prošlost. Namjera im […]

Četiri teze o arhitekturi traume

1. Arhitektura i/ili revolucija? Potraga za odgovorima na ovo kompleksno pitanje postavila je temelje moderne arhitekture. Kao jedna od velikih dilema 20. veka, ona je promišljala trezvene ideje o društvenoj ulozi arhitekture i njenom fundamentalnom uticaju na muškarce i na […]

Impressum 17 – 07/2021

Glavni urednik: Alexander Vojvoda

Urednički tim: Sunita Dautbegović-Bošnjaković, Martin Filipovski, Ana Pejović

Autori: Filip Koneski, Ena Kukić, Olga Manojlović PintarArbër Sadiki, Ares Shporta, Irina Subotić, Nermina Trbonja

Podkasti: Bosna i Hercegovina: media platforma Naratorium, Đorđe Krajišnik, Armina Pilav, Damir Ugljen i Nedžad Novalić. Kosovo: TILLT Radio tim, Bekim Ramku i Serbeze Haxhiaj. Sjeverna Makedonija: Radio MOF, Filip Koneski. Srbija: radio emisija Ženergija na Radio Aparatu, Zoe Gudović, Iva Čukić, Senka Domanović, Olja Nikolić Kia.

Dizajn (naslovna strana): Envinion

Prevod: LBG Communications (Albanski), Luna Đorđević (BHSC), Martina Kimovska (Makedonski)

Lektura i korektura: LBG Communications (Albanski/Engleski), Zinaida Lakić (BHSC), Zanet Ristoska (Makedonski)